SVZ Fakulteta za organizacijske študije, Novo mesto Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Management kakovosti B3-DR

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti z označbo področja
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj podiplomskega študijskega programa tretje stopnje Menedžment kakovosti je doktorandu zagotoviti sposobnost nenehnega samopreseganja in prepoznavanja paradigmatičnih premikov in zmožnost oblikovanja sodobnih inovativnih konceptov in pristopov, namenjenih izboljševanju kakovosti življenja posameznikov, organizacij in skupnosti.

V sklopu doktorskega študija doktorandi predhodno pridobljena znanja in kompetence poskušajo nadgraditi z vsebino temeljnih gradnikov celostnega uravnoteženega sonaravnega razvoja (omrežja, cikličnost, sončna energija, partnerstvo, različnost, dinamično ravnotežje…) in že na začetku prepoznavati ključno različnost v objektu osrediščenja.

V okviru podiplomskega doktorskega študija Menedžment kakovosti želimo izobraziti doktorande za raziskovalno delo predvsem v znanstveno raziskovalni ter pedagoški dejavnosti, kot tudi za raziskovalno in strokovno delo v gospodarstvu ter negospodarstvu in javni upravi. Temeljni cilji doktorskega študija na vsebinskem strokovnem področju so usmerjeni zlasti v poznavanje raziskovalne aktivnosti na področju kakovosti in poslovne odličnosti ter njenih sorodnih disciplin kot tudi pod-disciplin.

Vpisni pogoji

 • kdor je končal študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu) ali na prvi in drugi stopnji ali na enovitem magistrskem študiju dosegel skupno najmanj 300 ECTS kreditnih točk
 • kdor je pred bolonjskim sistemom končal dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe
 • kdor je končal študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu) in pred tem dokončal pred-bolonjski visokošolski strokovni program, pri čemer je moral opraviti skupno najmanj pet letnikov študija
 • kdor je končal dosedanje programe za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Ti morajo opraviti dodatne študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 kreditnih točk, ki obsegajo naslednje predmete: Trajnostno globalno trženje, Strategije in procesi organizacije, Inovativnost in ustvarjalnost, Vodenje in organizacijska kultura, Sodobni pristopi kakovosti in odličnosti.

Podatki o vpisu

Management kakovosti (B3-DR, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 10 / /
2022/23 1 10 / /
2021/22 1 10 / /
2020/21 1 10 / /
2019/20 1 10 / /
2018/19 1 10 / /
2017/18 1 10 / /
2016/17 1 10 / /
2015/16 1 10 / /
2014/15 1 10 / /
2013/14 1 / / /
2012/13 1 / / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane