SVZ Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Mediji in novinarstvo B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister medijske produkcije
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj podiplomskega programa Mediji in novinarstvo je seznaniti študente s strukturo in dinamiko sodobnih medijskih sistemov, jim dati ustrezna interdisciplinarna in multidisciplinarna teoretična in praktična znanja za prepoznavanje pojavnih oblik kot tudi posledic delovanja teh visoko-sofisticiranih sistemov, ter jim omogočiti pridobitev ustreznih kompetenc za delovanje v medijskem prostoru in potrebnih veščin za upravljanje z mediji.

Poleg splošnih znanj o naravi medijske produkcije v sodobni globalizirani družbi bodo pridobili potrebne izkušnje in kompetence za kontekstualne specifike posameznih področij, podsistemov, segmentov ipd. obravnavanih v teku magistrskega študija, kar jim bo omogočilo lažje profesionalno delovanje v notranjih in zunanjih medijskih okoljih. To se posebej nanaša na usposobljenost oblikovanja in posredovanja medijskih vsebin na podlagi uporabe najsodobnejših tehnologij, s pomočjo katerih bodo sposobni zasedati različne funkcije v tem kompleksnem procesu in se vključevati v znanstveno-raziskovalno delo v akademski sferi.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu) ali
 • končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom) ali
 • končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, in pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija - te dodatne študijske obveznosti so predmeti: Mediji in komuniciranje (6 ECTS) in Analiza medijskih vsebin (6 ECTS) - kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji v okviru študijskega programa Mediji in novinarstvo, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.300€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Mediji in novinarstvo (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 36 / /

Mediji in novinarstvo (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 55 / /
2021/22 1 55 / /
2020/21 1 60 / /
2019/20 1 60 / /
2018/19 1 55 / /
2017/18 1 60 / /
2016/17 1 60 / /
2015/16 1 60 / /
2014/15 1 60 / /
2013/14 1 / / /
2012/13 1 60 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane