SVZ Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Medkulturni management B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister medkulturnega menedžmenta
Kraj izvajanja: Nova Gorica

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj podiplomskega programa je seznaniti študente s kulturno dinamiko sodobnih družb, katere pomemben element predstavljajo stiki med različnimi kulturno-vrednotnimi sistemi na različnih področjih, jim dati ustrezna interdisciplinarna teoretična in praktična znanja za prepoznavanje pojavnih oblik pa tudi posledic teh stikov, ter jim omogočiti pridobitev ustreznih kompetenc za delovanje v medkulturnem okolju in upravljanje z medkulturnimi razlikami.

Poleg splošnih znanj o naravi medkulturnih odnosov v sodobni globalizirani družbi bodo pridobili potrebne izkušnje in kompetence za kontekstualne specifike posameznih področij, obravnavanih v teku študija, kar jim bo omogočilo lažje profesionalno delovanje v institucionalnih okoljih, v katerih prihaja do medkulturnih stikov – v institucijah Evropske unije in drugih mednarodnih politično-administrativnih ustanovah, multinacionalnih gospodarskih družbah, globalno orientiranih nevladnih organizacijah in mednarodnih znanstveno-izobraževalnih ustanovah. V tem smislu bodo posebno pomembna znanja o kulturnih vidikih širitve Evropske unije in s tem povezanih procesov integracije na različnih področjih.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in doseženih najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu) ali
 • končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe ali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (pred bolonjskim sistemom) ali
 • končan enakovreden študijski program, naveden v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS - dodatne študijske obveznosti študent opravi pred zagovorom magistrske naloge z opravljanjem predmetov Družbena teorija (6 KT) in Raziskovalne metode v družbenih vedah (6 KT).

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.150€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Medkulturni management (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 59 / /
2022/23 1 59 / /
2021/22 1 59 / /
2020/21 1 70 / /
2019/20 1 70 / /
2018/19 1 70 / /
2017/18 1 70 / /
2015/16 1 70 / /
2014/15 1 70 / /
2013/14 1 / / /
2012/13 1 / / /
2011/12 1 70 / /
2010/11 1 70 / /
Prikaži starejše

Medkulturni management (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2015/16 1 35 / /
2014/15 1 35 / /
2013/14 1 / / /
2012/13 1 / / /
2011/12 1 35 / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane