SVZ Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Psihosocialno svetovanje B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister psihosocialnega svetovanja
Kraj izvajanja: Nova Gorica

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Splošni cilj podiplomskega programa Psihosocialno svetovanje je profesionalna kompetentnost kandidatov na interdisciplinarnem področju pomoči ljudem v različnih življenjskih krizah, ki obsega tako usposobljenost za izvajanje kot tudi raziskovanje psihosocialne pomoči, da se bodo lahko po drugi stopnji vključili v psihosocialno pomoč v socialnem varstvu, šolstvu, zdravstvu, v programih psihosocialne rehabilitacije, penologije oz. povsod, kjer se nudijo razne oblike psihosocialne pomoči, pa tudi gospodarstvu, v javnih, privatnih ali v nevladnih organizacijah.

Program je zasnovan izrazito interdisciplinarno. Študentje osvojijo poglobljena znanja iz različnih družboslovnih, humanističnih in zdravstvenih ved (npr. psihoterapije, socialnega dela, psihologije, medicine, sociologije, filozofije), v manjši meri in v obsegu, kot je potrebno za oblikovanje širokega in uporabnega strokovnega profila, pa tudi iz področja prava.

Precej pozornosti, predvsem v okviru metodoloških predmetov, je namenjeno tudi potrebnim znanjem iz področja statistike.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja in doseženih najmanj 180 kreditnih točk po ECTS po prvi alineji 38.a člena Zakona o visokem šolstvu (po bolonjskem sistemu) - kot ustrezno strokovno področje se upoštevajo diplomanti psihoterapije, pri čemer je lahko omenjena diploma dodiplomskega študija pridobljena doma ali v tujini, ali
 • končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznega strokovnega področja pred bolonjskim sistemom - kot ustrezno strokovno področje se upoštevajo diplomanti psihoterapije, pri čemer je lahko omenjena diploma dodiplomskega študija pridobljena doma ali v tujini, ali
 • končal enakovreden študijski program, naveden v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij, ter pred vpisom skladno z 2. alinejo 38.a člena Zakona o visokem šolstvu opravljene dodatne študijske obveznosti - diferencialni izpiti.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.200€

Študijske smeri

V okviru študija je ob upoštevanju izraženega zanimanja omogočena izbira med različnimi psihoterapevtskimi pristopi: logoterapija, realitetna terapija, kognitivno-vedenjska terapija,...

Podatki o vpisu

Psihosocialno svetovanje (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 60 / /
2014/15 1 60 / /
2013/14 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane