SVZ Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Strateško komuniciranje B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Doktorski študij Strateško komuniciranje želi usposobiti doktorante za raziskovalno delo v znanstveno-raziskovalni sferi ter strokovno delo na področjih politike, javne uprave, gospodarstva in civilnodružbene sfere. Temeljni cilj študija je usmerjen v poznavanje in obvladovanje najsodobnejših znanj in raziskovalnega instrumentarija na področju komunikologije in povezanih disciplin.

Program je zasnovan tako, da študentom nudi splošno relevantno teoretsko in metodološko znanje, ki ga bodo potrebovali za uspešno dokončanje svojih projektov. Vzporedno s tem bodo lahko izbirali med seminarji, ki bodo problematiko komuniciranja osvetlili s specifičnega zornega kota disciplin, kot so pravo, zgodovina, gospodarstvo, politika, informatika.

Študijski program je sestavljen iz enega metodološkega predmeta, ki bo študentom podal znanja iz relevantnih raziskovalnih metod (ter načinov njihovega kombiniranja v raziskovalnem delu) in dveh teoretskih, specifično-tematskih predmetov. Poleg tega se bodo študenti morali udeležiti dveh doktorskih seminarjev: dispozicijskega seminarja, kjer bodo predstavili izhodišča za doktorsko nalogo, in disertacijskega seminarja, kjer bodo predstavili preliminarne ugotovitve svoje doktorske disertacije. Glavnina dela na pripravi doktorske naloge bo individualno raziskovalno delo ob pomoči in sodelovanju izbranega mentorja in morebitnega somentorja.

Vpisni pogoji

 • Končan dosedanji (star, tj. pred bolonjskim sistemom) dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, ali
 • končan študijski program II. bolonjske stopnje, ali
 • končan študijski program iz četrtega odstavka 36. Člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 ECTS, ali
 • končano enakovredno izobraževanje v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, 2.690 EUR na letnik

Študijske smeri

 • Strateško komuniciranje
 • Menedžment

Podatki o vpisu

Strateško komuniciranje (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 15 / /
2021/22 1 15 / /
2020/21 1 15 / /
2019/20 1 10 / /
2018/19 1 10 / /
2017/18 1 10 / /
2016/17 1 10 / /
2015/16 1 10 / /
2014/15 1 10 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane