SVZ Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Fizioterapija (Ljubljana) B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani fizioterapevt (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program je osredotočen na kompetence diplomantov, ki so usklajene z mednarodnimi usmeritvami Svetovne zveze za fizioterapijo (WCPT), ter v ospredje postavlja kakovost izvedbe študijskega programa, tesno povezanost izvedbe s kliničnimi okolji in družbeno odgovornost glede obsega izobraževanja. Diplomanti programa bodo prepoznani kot poklicno avtonomni strokovnjaki s širokim naborom zaposlitvenih možnosti v zdravstvu, sociali, gospodarstvu in na prostem trgu dela. 


Program vnaša nov, sodoben pogled na delovanje in razvoj fizioterapije kot stroke in znanosti. Diplomant bo po zaključku študija sposoben delovati v različnih timih in individualno na področju izvajanja in razvoja fizioterapije kot stroke, sposoben bo prepoznavati različne potrebe po pripravi tako preventivnih kot kurativnih programov ter aktivno delovati pri oblikovanju različnih strategij, priporočil, smernic in standardov v stroki. Diplomant bo razumel pomen izvajanja kakovostne fizioterapevtske obravnave v različnih delovnih okoljih, se zavedal nujnosti povezovanja in timskega dela, sposoben bo izvedbe celostne fizioterapevtske obravnave na vseh ravneh, od ocene specifičnih stanj, vrednotenja ugotovitev lastnih ocenjevanj do svetovanja in preventivnega delovanja na področju fizioterapevtske dejavnosti. Tako bo diplomant sposoben samostojnega izvajanja fizioterapevtske dejavnosti ob upoštevanju indikacij in kontraindikacij v okviru svojih kompetenc, razumevanja in izvedbe ocenjevanja ter dokumentiranja funkcijskega stanja pacienta, kritičnega razmišljanja pri pripravi fizioterapevtskih programov, enakovrednega in odgovornega sodelovanja v različnih timih ter delovanja v smeri največje koristi za paciente ali druge uporabnike fizioterapevtskih storitev. Sposoben bo priprave fizioterapevtskih programov glede na prepoznane potrebe posameznika, vrednotenja in analiziranja lastnega dela, povezovanja fizioterapevtske stroke z ostalimi deležniki v procesu rehabilitacije, uporabe različnih fizioterapevtskih postopkov na vseh ravneh zdravstvenega varstva.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - priloženo zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti.
 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v srednješolskih programih zdravstvenih ali drugih smeri ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu pred 1. 6. 1995.

Šolnina

Za redni študij, posamezni letnik: 3.700€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Fizioterapija (Ljubljana) (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 40 / /
2023/24 1 40 / /
2022/23 1 40 / /
2021/22 1 40 / /
2020/21 1 40 / /
2019/20 1 40 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane