SVZ Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Zdravstvene vede B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor zdravstvenih ved
Kraj izvajanja: Jesenice

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Študijski program tretje  stopnje, doktorski študij Zdravstvene vede je namenjen pridobivanju znanj, kompetenc in sposobnosti za reševanje najzahtevnejših raziskovalnih in razvojnih problemov na področju zdravstvenih ved. Zahtevnost študija in njegove splošne in specifične kompetence so na najvišji zahtevnostni ravni glede na evropsko ogrodje kvalifikacij. 
 

Doktorski študij Zdravstvene vede ima tri smeri ali znanstvena področja: Zdravstvena nega, Promocija zdravja in Zdravstveni management. Študent izbere znanstveno področje študija ob vpisu v prvi letnik. Izbrano znanstveno področje bo vpisano v diplomo doktoranda, vendar v skladu s 13. členom Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih znanstveno področje ni sestavni del znanstvenega naslova. Znanstveni naslov po uspešno zaključenem študiju je doktor znanosti oziroma doktor zdravstvenih ved, krajšava je dr. ime in priimek.
 

Doktorski študij Zdravstvene vede vključuje napredna znanja na področju temeljnega, aplikativnega in razvojnega raziskovanja  in reševanja zahtevnih znanstvenih in strokovnih problemov ter doktoranda usposobi za akademsko delovanje na področju zdravstvene obravnave in medsektorsko sodelovanje. Študijski program v okviru obveznih in izbirnih predmetov vključuje aktualne razvojne vsebine na področju profesionalizacije zdravstvenih poklicev, javnega zdravja in zdravstva kot sistema. Obsega na dokazih podprto prakso in medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, sodobne pristope pri zdravstveni obravnavi in politiki, kot odziv na prihajajoče epidemiološke trende, znanstvene poglede na sodobne teoretične, etične in sociološke koncepte v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih poklicih. Študijski program je usmerjen v znanja in kompetence za kritično presojo  raziskovalnih rezultatov, razvoja raziskovalnih metod in prenosa znanj v prakso. Študente bo opremil za znanstveno raziskovanje in razvojno delo na področju zdravstva kot sistema, zdravstvene obravnave, zdravstvene nege, promocije zdravja, in zdravstvenega managementa.

Študijske smeri

 • Promocija zdravja
 • Zdravstveni management
 • Zdravstvena nega

Podatki o vpisu

Zdravstvene vede (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane