SVZ Fakulteta za zdravstvene in socialne vede, Slovenj Gradec Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Zdravstvena nega B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirana medicinska sestra (VS), diplomirani zdravstvenik (VS)
Kraj izvajanja: Slovenj Gradec

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti diplomante z modernim aplikativnim znanjem s področja zdravstvenih ved, to so diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, ki bodo usposobljeni za kompetentno izvajanje sodobne zdravstvene nege na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti. Usposobljeni bodo tako za neposredno zaposlitev po zaključku študija, kakor za vključevanje v nadaljnje izobraževanje.

Med študijem uporabljajo pridobljena znanja v praksi in si pridobivali praktična znanja in izkušnje pri vajah, projektnem delu, kakor tudi v realnem okolju, z namenom povečanja učinkovitosti njihovega prehoda iz teoretičnega v praktično delo.

Diplomanti imajo moderno aplikativno znanje s področja zdravstvenih in socialnih ved. Kompetentno izvajajo sodobno zdravstveno nego na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti. Usposobljeni so za uspešen začetek dela in za nadaljnje učenje po zaključku študija, predvsem za nadaljevanje študija na drugi stopnji ter za vključevanje v programe za usposabljanje ter v različne oblike strokovnega usposabljanja. Usposobljeni so tudi za nenehno strokovno, profesionalno in osebnostno rast ter razvoj. Razumejo globalno strokovno, politično, ekonomsko, politično in kulturno okolje ter razumeli razvojne trende v sodobnem svetu na področju zdravstva. Razvite imajo socialne kompetence, kot so razumevanje sodelavcev, zavedanje pomena vseživljenjskega učenja in osebnostnega razvoja ter zavedanje medkulturnih razlik pri delu v čezmejnem okolju ter evropskem in globalnem prostoru.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 3.500€, 2. letnik: 3.650€, 3. letnik: 3.650€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Zdravstvena nega (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 12 24 14 Omejitev, minimum je 72
2023/24 2 4 4 / Brez omejitve
2022/23 1 12 15 13 Omejitev, minimum je 51

Zdravstvena nega (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 50 16 18 Brez omejitve
2023/24 2 40 12 / Brez omejitve
2022/23 1 55 24 25 Brez omejitve
2022/23 2 35 12 / Brez omejitve
2021/22 1 55 / /
2020/21 1 55 / /
2019/20 1 40 / /
2018/19 1 40 / /
2017/18 1 35 / /
2016/17 1 35 / /
2015/16 1 35 / /
2014/15 1 35 / /
2013/14 1 35 / /
2012/13 1 40 / /
2011/12 1 40 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane