SVZ Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Celje Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Management znanja (v angleščini) B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Celje

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Doktorski študijski program je raziskovalno usmerjena nadgradnja podiplomskega programa 2. stopnje Management znanja, za katerega je MFDPŠ pridobila tudi mednarodno akreditacijo FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation).

Triletni doktorski program je zasnovan sodobno, je mednarodno primerljiv, in bo v regiji in širši slovenski javnosti omogočil ustvarjanje novega znanja na področju poslovnih in upravnih ved, vendar s poudarkom na managementu in managementu znanja v najširšem pomenu. Management znanja je multidisciplinarno vsebinsko področje, ki ponuja mnoge raziskovalne izzive tako z vidika ravni posameznika, skupin in podjetij, kakor tudi z vidika povezanosti z različnimi disciplinami, kot so ekonomija, izobraževanje, informatika, management, poslovne vede, sociologija, raziskovalna metodologija in druge.

Vpisni pogoji

 • Diploma na študijskem programu 2. stopnje ali
 • diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu, sprejetim pred 11. 6. 2004, ali
 • diploma na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena ZViS, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami in je trajal 5 let (enovit magistrski študij), ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS - tovrstnim kandidatom pristojna komisija MFDPŠ določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Management znanja, ki jih morajo opraviti pred vpisom.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Management znanja (v angleščini) (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 / /
2023/24 1 25 / /
2022/23 1 25 / /
2021/22 1 25 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 15 / /
2017/18 1 15 / /
2016/17 1 7 / /
2015/16 1 7 / /
2014/15 1 7 / /
2013/14 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane