SVZ Visoka šola za proizvodno inženirstvo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Sodobno proizvodno inženirstvo B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir strojništva (VS)
Kraj izvajanja: Celje

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilji programa so predvsem zasledovati potrebe in interese nacionalnega gospodarstva in s tem tudi želja in interesov študentov po pridobitvi potrebnih kompetenc, ki jim bodo zagotavljale neposredno zaposljivost po zaključku študija, skladno s tem pa diplomantom omogočiti pridobiti primerna temeljna inženirska znanja in uporabna znanja s področja sodobnih tehnologij in tako tudi ustrezno zaposljivost in jim zagotoviti širšo razgledanost na širšem področju strojništva, da bodo tako sposobni interdisciplinarnega sodelovanja s strokovnjaki drugih področij.

Diplomanti so ustrezno usposobljeni za nadaljevanje študija na 2. stopnji in za vseživljenjsko učenje. Lahko se zaposlijo v vseh vejah industrije, v podjetjih, ki razvijajo in izdelujejo nove izdelke oziroma so potrebna naravoslovno-tehnična znanja.

Delujejo lahko na področjih: razvoja, raziskav in načrtovanja novih tehnologij in procesov v strojni, elektro in podobnih industrijah kot tudi v drugih panogah; razvoja in konstruiranja orodij, naprav, strojev in sistemov; testiranja materialov ter preizkušanje in vzdrževanja strojnih delov ter naprav; meritev na področju strojništva; organiziranja dejavnosti v različnih anogah vodenja proizvodnje ter na tehnično ekonomskih področjih v vseh industrijskih panogah; razvoja in načrtovanja delovnih in transportnih sredstev in sistemov.

Poleg tega pa so zaposlitvene možnosti tudi v transportu in logistiki, komunalni dejavnosti, v šolstvu in raziskovalnih ustanovah, v neproizvodnih podjetjih, v vladnih in upravnih službah, vojski, zdravstvu,...

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.500€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Sodobno proizvodno inženirstvo (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 15 16 / Brez omejitve
2023/24 1 15 12 14 Brez omejitve
2023/24 2 4 9 / Omejitev
2022/23 1 15 / /
2020/21 1 15 15 15 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 61
2020/21 2 3 4 / Omejitev
2019/20 1 60 / /
2018/19 1 60 / /
2017/18 1 60 / /
2016/17 1 60 / /
2015/16 1 60 / /
2014/15 1 60 / /
2013/14 1 60 / /
2012/13 1 60 / /
2011/12 1 60 / /
Prikaži starejše

Sodobno proizvodno inženirstvo (B1-VSŠ, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 7 / Brez omejitve
2023/24 1 30 2 2 Brez omejitve
2023/24 2 29 1 / Brez omejitve
2022/23 1 30 2 2 Brez omejitve
2022/23 2 28 8 / Brez omejitve
2021/22 1 60 / /
2020/21 1 60 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane