Pravni vidiki managementa

Izpiti

 
Delovna razmerja 0
Izpitna vprašanja 2016 +1
Izpitna vprašanja z odgovori [01] +3
Izpitna vprašanja z odgovori [02] 0
Pisni izpit, april 2016, Celje +1
Pravni vidiki 0
Statusno pravo +1
Vprašanja 2008 +1
Vprašanja in odgovori +5
Vprašanja za izpit [01] +1
Vprašanja za izpit [02] +2

Kolokviji

 
Pravni vidiki - vprašanja za kolovij 0

Predavanja, zapiski, skripte

 
Civilno pravo +5
Delovno in socialno pravo +12
Delovno pravo +5
Delovno socialno pravo - prosojnice +7
Gospodarsko statusno pravo +3
Javna uprava +4
Kolektivna delovna razmerja 0
Korporacijsko pravo +8
Obligacijski zakonik +1
Pravne osebe javnega prava - predstavitev +8
Pravo socialne varnosti - delovno in socialno pravo 2010 +9
Razmejitev delovanega razmerja od ostalih oblik sodelovanja z delodajalcem +1
Statusno pravo +1
Ustava Republike Slovenije 0
Vloga managementa pri odpuščanju zaposlenih +1
Zakon o delovnih razmerjih 2007 0
Zakon o kolektivnih pogodbah 0
Zakon o reprezentativnosti sindikatov 0
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju +1
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju 0
Zakon o zavarovanju in zaposlovanju za primer brezposelnosti 0
Zapiski [01] +1
Zapiski [02] +2
Zapiski [03] 0
Zapiski, predavanja +2

Seminarske in raziskovalne naloge

 
Mobing 0
Pravni položaj direktorja - predstavitev 0
Pristojnosti in pooblastila managementa - predstavitev +2
  • © Študentski.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane