Raziskovanje v managementu

Izpiti

 
Izpit, februar 2007 +4
Izpit, februar 2010 [01] +4
Izpit, februar 2010 [02] -1
Izpit, februar 2011 -1
Izpit, januar 2010 -1
Izpit, junij 2013 +1
Kvalitativna metodologija [01] 0
Kvalitativna metodologija [02] +6
Kvalitativna metodologija [03] -1
Kvalitativna metodologija 2010 -1
Kvalitativna metodologija - zbirka nalog 0
Kvantitativna metodologija - vadnica za preverjanje znanja iz teorije +3
Kvantitativne metode - naloge za obkroževanje -5
Kvantitativne metode, april 2012 +1
Kvantitativne metode, september 2011 +1
Vprašanja na ustnem izpitu +5

Predavanja, zapiski, skripte

 
Blagovne znamke +5
Kvalitativna metodologija - zapiski [01] +56
Kvalitativna metodologija - zapiski [02] +6
Kvalitativna metodologija - zapiski [03] +86
Kvalitativna metodologija - zapiski [04] +9
Kvalitativna metodologija - zapiski [05] +8
Kvalitativna metolodologija +1
Kvantitativna metodologija -12
Kvantitativne metode - zapiski, primeri, formule +5
Kvantitativne metode - faktorska analiza - predavanja - predstavitev +6
Kvantitativne metode - predavanja [01] +13
Kvantitativne metode - predavanja [02] +13
Kvantitativne metode - predavanja [03] +8
Kvantitativne metode - predavanja [04] +10
Predavanja - predstavitev +3
Raziskovanje v managementu [01] +5
Raziskovanje v managementu [02] +1
Zapiski [01] +1
Zapiski [02] +2
Zapiski [03] +1
Zapiski [04] +3

Vaje

 
Analiza odvisnosti - primeri +4
Kvalitativna metodologija - primer utemeljitve 0
Nabor nalog +4
Preskusanje domnev - primeri +3
Vaja 1 0
  • © Študentski.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane