Vektorji in matrike

Izpiti

 
Izpitna tematika 0
Pisni izpit, april 2001 0
Pisni izpit, april 2002 0
Pisni izpit, avgust 2001 0
Pisni izpit, avgust 2002 0
Pisni izpit, avgust 2003 0
Pisni izpit, avgust 2004 0
Pisni izpit, avgust 2005 0
Pisni izpit, avgust 2006 0
Pisni izpit, februar 2003 0
Pisni izpit, februar 2004 [01] 0
Pisni izpit, februar 2004 [02] 0
Pisni izpit, februar 2005 0
Pisni izpit, februar 2006 0
Pisni izpit, januar 2003 0
Pisni izpit, januar 2005 0
Pisni izpit, januar 2006 0
Pisni izpit, junij 2001 [01] 0
Pisni izpit, junij 2001 [02] 0
Pisni izpit, junij 2002 0
Pisni izpit, junij 2003 [01] 0
Pisni izpit, junij 2003 [02] 0
Pisni izpit, junij 2004 [01] 0
Pisni izpit, junij 2004 [02] 0
Pisni izpit, junij 2005 [01] 0
Pisni izpit, junij 2005 [02] 0
Pisni izpit, junij 2006 [01] 0
Pisni izpit, junij 2006 [02] 0
Pisni izpit, september 2001 0
Pisni izpit, september 2002 0
Pisni izpit, september 2003 [01] 0
Pisni izpit, september 2003 [02] 0
Pisni izpit, september 2004 0
Pisni izpit, september 2005 0
Pisni izpit, september 2006 0

Kolokviji

 
1. kolokvij, december 2004 0
1. kolokvij, december 2005 0
1. kolokvij, november 2000 0
1. kolokvij, november 2001 0
1. kolokvij, november 2002 0
1. kolokvij, november 2003 0
2. kolokvij, december 2001 0
2. kolokvij, december 2002 0
2. kolokvij, februar 2005 0
2. kolokvij, februar 2006 0
2. kolokvij, januar 2001 0
2. kolokvij, januar 2003 0
3. kolokvij, april 2001 0
3. kolokvij, april 2005 +1
3. kolokvij, april 2006 0
3. kolokvij, januar 2002 0
3. kolokvij, januar 2003 0
3. kolokvij, marec 2004 0
4. kolokvij, april 2002 0
4. kolokvij, april 2003 0
4. kolokvij, junij 2005 0
4. kolokvij, junij 2006 0
4. kolokvij, maj 2001 0
4. kolokvij, maj 2004 0

Vaje

 
Adjungirani operatorji [01] 0
Adjungirani operatorji [02] 0
Bilinearne in kvadratne forme 0
Determinanta +1
Dualni prostor, Pieszov izrek 0
Invariantni podprostori, Jordanova kanonična forma 0
Inverzna matrika 0
Karakteristični in minimalni polinom 0
Lastna vrednost, lastni vektor 0
Linearna kombinacija 0
Linearna preslikava 0
Linearna preslikava in matrika 0
Matrike 0
Obravnava linearnih sistemov 0
Premica, ravnina 0
Prostor linearnih preslikav 0
Skalarni produkt 0
Skalarni, vektorski in mešani produkt 0
Vektorski prostor, podprostor in baza 0
Vsota in presek vektorskih prostorov 0
  • © Študentski.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane