Optične komunikacije

Izpiti

 
Naloge 0
Pisni izpit, april 2000 0
Pisni izpit, februar 2000 0
Pisni izpit, februar 2001 0
Pisni izpit, februar 2004 0
Pisni izpit, februar 2010 0
Pisni izpit, januar 2002 0
Pisni izpit, januar 2005 [01] 0
Pisni izpit, januar 2005 [02] 0
Pisni izpit, januar 2005 [03] - rešitve 0
Pisni izpit, januar 2007 [01] 0
Pisni izpit, januar 2007 [02] 0
Pisni izpit, januar 2007 [03] 0
Pisni izpit, januar 2007 [04] - rešitve 0
Pisni izpit, januar 2008 [01] 0
Pisni izpit, januar 2008 [02] 0
Pisni izpit, januar 2008 [03] 0
Pisni izpit, januar 2009 [01] 0
Pisni izpit, januar 2009 [02] 0
Pisni izpit, julij 2000 0
Pisni izpit, julij 2004 +1
Pisni izpit, junij 2000 0
Pisni izpit, junij 2002 [01] 0
Pisni izpit, junij 2002 [02] +1
Pisni izpit, junij 2003 0
Pisni izpit, junij 2008 0
Pisni izpit, junij 2009 [01] 0
Pisni izpit, junij 2009 [02] - rešitve 0
Pisni izpit, junij 2011 +1
Pisni izpit, maj 2005 -1
Pisni izpit, marec 2003 -1
Pisni izpit, marec 2009 0
Pisni izpit, oktober 2002 0
Pisni izpit, september 2000 [01] 0
Pisni izpit, september 2000 [02] 0
Pisni izpit, september 2001 0
Pisni izpit, september 2003 0
Pisni izpit, september 2008 0
Pisni izpit, september 2011 0
Primeri izpitnih vprašanj 0
Ustni izpit [01] 0
Ustni izpit [02] 0
Vprašanja za ustni izpit [01] 0
Vprašanja za ustni izpit [02] 0
Vprašanja za ustni izpit [03] +1
Vprašanja za ustni izpit [04] 0
Vprašanja za ustni izpit 2011 0
Zbirka nalog 0
Zbirka rešenih nalog iz optičnih komunikacij +1

Kolokviji

 
Kolokvij, december 2008 0
Kolokvij, januar 2009 [01] 0
Kolokvij, januar 2009 [02] - rešitve 0

Predavanja, zapiski, skripte

 
Formule [01] +3
Formule [02] +1
Formule [03] 0
Formule [04] 0
Nelinearnost [01] 0
Nelinearnost [02] 0
Predavanja [01] +1
Predavanja [02] +2
Svetlobni viri 0
Zapiski predavanj [01] 0
Zapiski predavanj [02] 0
Zapiski predavanj [03] +1
Zapiski predavanj [04] 0
Zapiski predavanj [05] 0
Zapiski predavanj [06] 0
Zapiski predavanj [07] 0
Zapiski predavanj [08] 0
Zapiski predavanj [09] +3
Zapiski predavanj [10] 0
Zapiski predavanj [11] 0
Zapiski predavanj [12] 0
Zapiski predavanj [13] 0
Zapiski predavanj [14] 0
Zapiski predavanj [15] 0
Zapiski predavanj [16] 0

Vaje

 
Akusto-optični pojavi [01] 0
Akusto-optični pojavi [02] - opis 0
Akusto-optični pojavi v steklu 0
Akusto-optični pojavi v vodi 0
Elektrooptični amplitudni modulator [01] +1
Elektrooptični amplitudni modulator [02] 0
Elektrooptični amplitudni modulator [03] - opis 0
Frekvenčni odziv sprejemniskega pin fet modula 0
Frekvenčni pas mnogorodovnega gradientnega vlakna [01] 0
Frekvenčni pas mnogorodovnega gradientnega vlakna [02] 0
Frekvenčni pas mnogorodovnega gradientnega vlakna [03] - opis 0
FWM v vlaknu 0
Helij-neonski laser 0
Helij-neoski laser meritve polarizacije 0
Infrardeči slikovni pretvornik 0
Krivinsko slabljenje v mnogorodovnem vlaknu +1
Lomni količnik - Brewster 0
Lomni količnik - steklo 0
Lomni količnik - voda 0
Meritev Brillouinovega sipanja 0
Meritev jakostnega šuma polprevodniškega laserja [01] 0
Meritev jakostnega šuma polprevodniškega laserja [02] - opis 0
Meritev karakteristike edfa 0
Meritve jakosti šuma polprevodnškega laserja 0
Meritve polarizacije svetlobe [01] 0
Meritve polarizacije svetlobe [02] 0
Merjenje lomnega količnika iz Brewsterjevega kota [01] 0
Merjenje lomnega količnika iz Brewsterjevega kota [02] 0
Merjenje lomnega količnika preko popolnega odboja +1
Merjenje lomnega količnika preko popolnega odboja v vodi in v steklu 0
Merjenje pogostosti napak v optični zvezi [01] 0
Merjenje pogostosti napak v optični zvezi [02] 0
Merjenje pogostosti napak v optični zvezi [03] - opis 0
Modulacijska krivulja 0
Napetostna odvisnost ojačenja fotopomnoževalke 0
Optični reflektometer 0
Optični reflektometer v časovnem prostoru [01] 0
Optični reflektometer v časovnem prostoru [02] 0
Pojavi v enorodovnem optičnem vlaknu -1
Pojavi v mnogorodovnem in enorodovnem optičnem vlaknu 0
Pojavi v mnogorodovnem optičnem vlaknu 0
Poročila laboratorijskih vaj [01] 0
Poročila laboratorijskih vaj [02] 0
Poročila laboratorijskih vaj [03] -1
Prostozračna optična zveza 0
Razmerje signal-šum plazovne fotodiode 0
Rezanje in spajanje optičnih vlaken [01] +1
Rezanje in spajanje optičnih vlaken [02] 0
Rodovi nihanja helij-neonskega laserja 0
Slabljenje optičnega vlakna +1
Smerni diagram 0
Smerni diagram sevanja polprevodnškega laserja [01] 0
Smerni diagram sevanja polprevodnškega laserja [02] - opis 0
Stično slabljenje med mnogorodovnima vlaknoma [01] 0
Stično slabljenje med mnogorodovnima vlaknoma [02] 0
Stično slabljenje med mnogorodovnima vlaknoma [03] 0
Temperaturna odvisnost pragovnega toka laserja [01] 0
Temperaturna odvisnost pragovnega toka laserja [02] - opis 0
Večslojno optično frekvenčno pasovno sito [01] 0
Večslojno optično frekvenčno pasovno sito [02] 0
  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane