Matematika 4

Izpiti

 
Pisni izpit, avgust 2004 0
Pisni izpit, avgust 2005 0
Pisni izpit, avgust 2006 0
Pisni izpit, avgust 2008 [01] 0
Pisni izpit, avgust 2008 [02] 0
Pisni izpit, avgust 2011 [01] +1
Pisni izpit, avgust 2011 [02] +1
Pisni izpit, avgust 2013 +1
Pisni izpit, februar 2003 0
Pisni izpit, februar 2012 0
Pisni izpit, januar 2004 0
Pisni izpit, januar 2005 0
Pisni izpit, januar 2008 [01] 0
Pisni izpit, januar 2008 [02] 0
Pisni izpit, julij 2011 [01] 0
Pisni izpit, julij 2011 [02] 0
Pisni izpit, julij 2012 [01] 0
Pisni izpit, julij 2012 [02] 0
Pisni izpit, junij 2002 0
Pisni izpit, junij 2003 [01] 0
Pisni izpit, junij 2003 [02] 0
Pisni izpit, junij 2004 [01] 0
Pisni izpit, junij 2004 [02] 0
Pisni izpit, junij 2005 [01] 0
Pisni izpit, junij 2005 [02] 0
Pisni izpit, junij 2006 [01] 0
Pisni izpit, junij 2006 [02] 0
Pisni izpit, junij 2007 [01] 0
Pisni izpit, junij 2007 [02] 0
Pisni izpit, junij 2008 0
Pisni izpit, junij 2009 [01] 0
Pisni izpit, junij 2009 [02] 0
Pisni izpit, junij 2010 [01] 0
Pisni izpit, junij 2010 [02] 0
Pisni izpit, junij 2011 [01] 0
Pisni izpit, junij 2011 [02] 0
Pisni izpit, september 2003 [01] 0
Pisni izpit, september 2003 [02] 0
Pisni izpit, september 2004 0
Pisni izpit, september 2005 0
Pisni izpit, september 2006 0
Pisni izpit, september 2007 0
Pisni izpit, september 2008 [01] 0
Pisni izpit, september 2008 [02] 0
Pisni izpit, september 2009 [01] 0
Pisni izpit, september 2009 [02] 0
Pisni izpit, september 2010 [01] 0
Pisni izpit, september 2010 [02] 0
Pisni izpit, september 2011 [01] 0
Pisni izpit, september 2011 [02] 0
Pisni izpit, september 2012 0
Pisni izpit, september 2013 -1
Vprašanja in odgovori za ustni izpit [01] 0
Vprašanja in odgovori za ustni izpit [02] 0
Vprašanja za ustni izpit -2

Kolokviji

 
1. kolokvij, april 1990 +1
1. kolokvij, april 1992 0
1. kolokvij, april 1994 0
1. kolokvij, april 1995 0
1. kolokvij, april 1996 0
1. kolokvij, april 1998 0
1. kolokvij, april 1999 0
1. kolokvij, april 2000 0
1. kolokvij, april 2001 0
1. kolokvij, april 2002 0
1. kolokvij, april 2003 0
1. kolokvij, april 2004 0
1. kolokvij, april 2005 0
1. kolokvij, april 2006 0
1. kolokvij, april 2007 [01] 0
1. kolokvij, april 2007 [02] 0
1. kolokvij, april 2008 0
1. kolokvij, april 2009 0
1. kolokvij, april 2010 0
1. kolokvij, april 2011 0
1. kolokvij, april 2012 0
1. kolokvij, april 2013 +1
2. kolokvij, junij 2008 +1
2. kolokvij, junij 2009 +1
2. kolokvij, junij 2010 +1
2. kolokvij, junij 2011 +1
2. kolokvij, junij 2012 +1
2. kolokvij, junij 2013 +1
2. kolokvij, maj 1990 0
2. kolokvij, maj 1994 0
2. kolokvij, maj 1995 0
2. kolokvij, maj 1999 0
2. kolokvij, maj 2000 0
2. kolokvij, maj 2001 0
2. kolokvij, maj 2002 0
2. kolokvij, maj 2003 0
2. kolokvij, maj 2004 [01] 0
2. kolokvij, maj 2005 [01] 0
2. kolokvij, maj 2005 [02] - rešitve 0
2. kolokvij, maj 2007 [01] 0
2. kolokvij, maj 2007 [02] - rešitve 0
Fourierjeva separacija - rešene kolokvijske naloge od 1999 do 2006 +2

Predavanja, zapiski, skripte

 
Fourier, Laplace, gama, beta -1
Ortogonalen sistem funkcij 0
Parcialne diferencialne enačbe +2
Razvoji v taylorjevo vrsto 0
Tabela laplaceovih parov 0
Transformi +1
Verjetnost [01] +1
Verjetnost [02] +1
Vrste 0

Vaje

 
Fouriereva transformacija +1
Laplaceova tranformacija 0
Parcialne diferencialne enačbe [01] -1
Parcialne diferencialne enačbe [02] 0
Reševanje diferencialnih enačb 0
Variacijski račun +1
Zapiski iz avditornih vaj 0
  • © Študentski.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane