Fizika 2

Izpiti

 
Izpitna vprašanja 0
Pisni izpit, junij 2007 [01] 0
Pisni izpit, junij 2007 [02] 0
Pisni izpit, junij 2009 0
Pisni izpit, september 2007 0
Pisni izpit, september 2009 [01] 0
Pisni izpit, september 2009 [02] 0
Pisni izpit, september 2011 0

Kolokviji

 
1. kolokvij, november 2006 0
1. kolokvij, november 2008 0
1. kolokvij, november 2010 0
1. kolokvij, november 2012 0
1. kolokvij, november 2013 0
1. kolokvij, november 2014 0
1. kolokvij, november 2015 0
1. kolokvij, november 2016 +1
2. kolokvij, december 2006 0
2. kolokvij, december 2008 0
2. kolokvij, december 2010 0
2. kolokvij, december 2012 0
2. kolokvij, december 2014 +1
2. kolokvij, januar 2014 0
2. kolokvij, januar 2016 0
2. kolokvij, januar 2017 0
3. kolokvij, januar 2007 0
3. kolokvij, januar 2009 0
3. kolokvij, januar 2011 0
3. kolokvij, januar 2013 0
3. kolokvij, januar 2015 0
3. kolokvij, marec 2014 0
3. kolokvij, marec 2016 0
3. kolokvij, marec 2017 0
4. kolokvij, april 2014 0
4. kolokvij, april 2015 0
4. kolokvij, april 2016 0
4. kolokvij, marec 2007 0
4. kolokvij, marec 2009 0
4. kolokvij, marec 2011 0
4. kolokvij, marec 2013 0
5. kolokvij, april 2007 0
5. kolokvij, april 2009 0
5. kolokvij, april 2011 0
5. kolokvij, april 2013 0
5. kolokvij, junij 2014 0
5. kolokvij, maj 2015 0
5. kolokvij, maj 2016 0
6. kolokvij, junij 2015 0
6. kolokvij, maj 2007 0
6. kolokvij, maj 2009 0
6. kolokvij, maj 2011 0
6. kolokvij, maj 2013 0
Popravni kolokvij, junij 2007 0
Popravni kolokvij, junij 2009 0

Vaje

 
Coulombov zakon, električna poljska jakost, zvezno porazdeljen naboj +2
Električni pretok, kapacitivnost, vezava kondenzatorjev +2
Električni tokokrog, Kirchhoffovi zakoni, elektroliza, magnetni moment, navor magnetne sile +1
Električni tokokrog, Kirchhoffovi zakoni, elektroliza, magnetni navor +1
Elektrostatika, električni naboj, Coulombov zakon, električna poljska jakost +1
Enačba tanke leče, fotografski aparat, projektor, valovna optika, interferenca 0
Enačba tanke leče, konstrukcija slik, projektor 0
Enačba tanke leče, projektor, fotografski aparat, oko, lupa, mikroskop, daljnogled 0
Enačba tanke leče, projektor, fotografski aparat, oko, mikroskop 0
Geometrijska optika, lom svetlobe, totalni odboj, ravno zrcalo 0
Interferenca, barve tankih plasti, Fraunhoferjeva uklonska slika reže, uklonska mrežica 0
Izmenični tok skozi ohmski upor, kondenzator in tuljavo 0
Izmenični tok skozi ohmski upor, kondenzator in tuljavo, povprečna moč, transformator 0
Kirchhoffovi zakoni, magnetni navor, magnetno polje, tuljave, magnetno polje 0
Kondenzator v električnem tokokrogu, elektroliza, magnetna poljska gostota, magnetna sila na vodnik 0
Lom na krogelni površini, goriščna razdalja leč 0
Magnetna sila, indukcija, magnetno zaviranje, indukcijski zakon, tuljava, energija magnetnega polja +1
Magnetno polje v okolici ravnega vodnika, magnetni pretok, Biot-Savartov zakon, magnetna sila na gibajoč naboj 0
Naloge 0
Nihanje magnetne igle v magnetnem polju, magnetno polje v okolici ravnega vodnika +1
Ploščni kondenzator, snov v električnem polju, delo električne sile 0
Ploščni kondenzator, vezava kondenzatorjev, energija električnega polja 0
Povprečna moč, transformator, električni nihajni krog, Stefanov zakon, emisivnost 0
Ravno zrcalo, konkavno zrcalo, konveksno zrcalo, lom na krogelni površini, goriščna razdalja leč 0
Specifični upor, vezava uporov, Kirchhoffovi zakoni, moč električnega toka 0
Stefanov zakon, emisivnost, geometrijska optika, lom svetlobe 0
Tuljava, energija magnetnega polja, sinusna izmenična napetost +1
Uporovni mostiček, moč električnega toka, kondenzator v električnem tokokrogu 0
  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane