Analiza 4

Izpiti

 
Pisni izpit, avgust 2009 0
Pisni izpit, avgust 2012 0
Pisni izpit, februar 2007 0
Pisni izpit, julij 2007 0
Pisni izpit, julij 2011 0
Pisni izpit, julij 2012 0
Pisni izpit, junij 2006 [01] 0
Pisni izpit, junij 2006 [02] 0
Pisni izpit, junij 2007 0
Pisni izpit, junij 2008 [01] 0
Pisni izpit, junij 2008 [02] 0
Pisni izpit, junij 2011 0
Pisni izpit, november 2005 0
Pisni izpit, september 2006 [01] 0
Pisni izpit, september 2006 [02] 0
Pisni izpit, september 2007 [01] 0
Pisni izpit, september 2007 [02] 0
Pisni izpit, september 2008 [01] 0
Pisni izpit, september 2008 [02] 0
Pisni izpit, september 2011 0
Pisni izpit, september 2012 0

Kolokviji

 
1. kolokvij, april 2011 0
1. kolokvij, april 2012 [01] 0
1. kolokvij, april 2012 [02] - rešitve 0
1. kolokvij, april 2014 [01] 0
1. kolokvij, april 2014 [02] - rešitve 0
1. kolokvij, december 1998 0
1. kolokvij, december 2005 0
1. kolokvij, december 2007 0
1. kolokvij, december 2008 0
1. kolokvij, maj 2014 [01] 0
1. kolokvij, maj 2014 [02] - rešitve 0
1. kolokvij, november 2006 0
2. kolokvij, januar 1999 0
2. kolokvij, januar 2006 0
2. kolokvij, januar 2007 0
2. kolokvij, januar 2008 0
2. kolokvij, januar 2009 0
2. kolokvij, maj 2011 0
2. kolokvij, maj 2012 [01] 0
2. kolokvij, maj 2012 [02] - rešitve 0
3. kolokvij, april 2006 0
3. kolokvij, april 2007 0
3. kolokvij, april 2009 0
3. kolokvij, marec 2008 0
4. kolokvij, maj 1999 0
4. kolokvij, maj 2006 0
4. kolokvij, maj 2007 0
4. kolokvij, maj 2008 0

Predavanja, zapiski, skripte

 
Analiza na mnogoterostih - knjiga 0
Fourierove vrste, trigonometrijske vrste 0
Greenova funkcija in Poissonova formula [01] 0
Greenova funkcija in Poissonova formula [02] -1
Kvazilinerarna parcialna diferencialna enačba 1. reda 0
Laplaceov operator in eliptične parcialne diferencialne enačbe 0
Parcialna diferencialna enačba 1. reda v n-spremenljivkah 0
Parcialne diferencialne enačbe 2. reda 0
Pfaffova enačba in Frobeniusov izrek 0
Splošna parcialna diferencialna enačba 1. reda 0
Sturm-Lieouvilleov problem 0
Toplotna enačba na palici 0
Uvod 0
Valovna enačba na premici 0
  • © Študentski.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane