Diskretna matematika 1

Izpiti

 
Kolokviji in izpiti +2
Pisni izpit, avgust 2011 0
Pisni izpit, avgust 2012 0
Pisni izpit, avgust 2013 0
Pisni izpit, julij 2012 0
Pisni izpit, junij 2004 0
Pisni izpit, junij 2009 0
Pisni izpit, junij 2010 0
Pisni izpit, junij 2011 0
Pisni izpit, junij 2013 0
Pisni izpit, junij 2014 0
Pisni izpit, september 2004 [01] 0
Pisni izpit, september 2004 [02] 0
Pisni izpit, september 2005 [01] 0
Pisni izpit, september 2005 [02] 0
Pisni izpit, september 2008 [01] 0
Pisni izpit, september 2008 [02] 0
Pisni izpit, september 2009 0
Pisni izpit, september 2010 0
Pisni izpit, september 2012 0
Pisni izpit, september 2013 0

Kolokviji

 
1. kolokvij 2008 0
1. kolokvij 2009 0
1. kolokvij 2010 0
1. kolokvij, april 2004 0
1. kolokvij, april 2005 0
1. kolokvij, april 2006 0
1. kolokvij, april 2011 0
1. kolokvij, april 2012 0
1. kolokvij, april 2013 0
2. kolokvij 2008 0
2. kolokvij 2009 0
2. kolokvij, 2010 0
2. kolokvij, junij 2005 0
2. kolokvij, junij 2011 0
2. kolokvij, junij 2012 0
2. kolokvij, junij 2013 0
2. kolokvij, maj 2004 0
Zbirka kolokvijev 0

Predavanja, zapiski, skripte

 
Barvanje grafov +1
Drevesa in cikli +1
Načelo vključitev in izključitev -2
Osnove kombinatornega preštevanja 0
Osnovno o grafih +2
Povezanost +1
Ravninski grafi 0
Rekurzivne enačbe in rodovne funkcije 0

Vaje

 
Barvanje grafov 0
Drevesa 0
Eulerjevi, Hamiltonovi in dvodelni grafi 0
Grafi [01] 0
Grafi [02] 0
Grafi [03] 0
Grafi [04] 0
Grafi [05] 0
Izbori [01] 0
Izbori [02] - domača naloga 0
Izbori [03] - domača naloga - rešitve 0
Kombinacije in permutacije s ponavljanjem, pravilo vključitev in izključitev 0
Kombinatorika 0
Komplement grafov, povezanost 0
Osnove kombinatornega preštevanja [01] 0
Osnove kombinatornega preštevanja [02] 0
Osnove kombinatornega preštevanja [03] 0
Osnove kombinatornega preštevanja [04] 0
Osnove kombinatornega preštevanja [05] 0
Osnove kombinatornega preštevanja [06] 0
Osnovno o grafih 0
Porazdelitve rodovne funkcije [01] 0
Porazdelitve rodovne funkcije [02] - domača naloga 0
Porazdelitve rodovne funkcije [03] - domača naloga - rešitve 0
Pravilo vključitev in izključitev [01] - domača naloga 0
Pravilo vključitev in izključitev [02] - domača naloga - rešitve 0
Pravilo vsote in produkta [01] 0
Pravilo vsote in produkta [02] - domača naloga 0
Pravilo vsote in produkta [03] - domača naloga - rešitve 0
Rekurzivne enačbe [01] 0
Rekurzivne enačbe [02] - domača naloga 0
Rekurzivne enačbe [03] - domača naloga 0
Rekurzivne enačbe in rodovne funkcije [01] 0
Rekurzivne enačbe in rodovne funkcije [02] 0
Rekurzivne enačbe in rodovne funkcije [03] 0
Stirlingova števila 2. vrste [01] 0
Stirlingova števila 2. vrste [02] - domača naloga 0
Vaje [01] 0
Vaje [02] 0
Vaje [03] 0
Vaje [04] 0
Vaje [05] 0
Vaje [06] 0
Vaje [07] 0
Vaje [08] 0
Vaje [09] 0
  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane