Numerična linearna algebra

Izpiti

 
Pisni izpit, avgust 2009 0
Pisni izpit, avgust 2011 0
Pisni izpit, februar 2012 0
Pisni izpit, februar 2013 [01] 0
Pisni izpit, februar 2013 [02] 0
Pisni izpit, julij 2009 0
Pisni izpit, julij 2012 0
Pisni izpit, junij 2011 [01] 0
Pisni izpit, junij 2011 [02] 0
Pisni izpit, junij 2012 0
Pisni izpit, september 2009 0
Pisni izpit, september 2011 0

Kolokviji

 
1. kolokvij, februar 1999 0
1. kolokvij, februar 2000 0
1. kolokvij, februar 2009 [01] 0
1. kolokvij, februar 2009 [02] - rešitve 0
1. kolokvij, januar 1998 0
1. kolokvij, januar 2001 0
1. kolokvij, januar 2002 0
1. kolokvij, januar 2003 0
1. kolokvij, januar 2004 0
1. kolokvij, januar 2005 0
1. kolokvij, januar 2006 0
1. kolokvij, januar 2007 0
1. kolokvij, januar 2008 0
2. kolokvij, junij 2002 0
2. kolokvij, maj 1998 0
2. kolokvij, maj 1999 0
2. kolokvij, maj 2000 0
2. kolokvij, maj 2001 0
2. kolokvij, maj 2003 0
2. kolokvij, maj 2004 0
2. kolokvij, maj 2005 0
2. kolokvij, maj 2006 0
2. kolokvij, maj 2007 0
2. kolokvij, maj 2008 0
2. kolokvij, maj 2009 0

Predavanja, zapiski, skripte

 
Dokaz o enakosti premikov pri QR iteraciji in Rayleighovi iteraciji +1
Implicitni QR +1
Jacobijeva metoda +1
Korekcije zamegljenih slik +1
Metoda deli in vladaj +1
Nelinearni problem lastnih vrednosti +1
Posplošeni problem lastnih vrednosti +1
Rayleigova itracija in bisekcija +1
Relativno robustne reprezentacije +1
Simetrični problem lastnih vrednosti +1
Singularni razcep [01] +1
Singularni razcep [02] - aplikacija +1
Singularni razcep [03] - računanje +1
Singularni razcep [04] - računanje z Jacobijevo metodo +1

Vaje

 
1. domača naloga 0
2. domača naloga 0
Skripta iz vaj 2011/2012 0
Skripta iz vaj 2012/2013 0
  • © Študentski.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane