Linearna algebra

Kolokviji

 
1. kolokvij, december 1997 0
1. kolokvij, november 1996 0
1. kolokvij, november 1999 [01] +1
1. kolokvij, november 1999 [02] 0
1. kolokvij, november 2003 [01] 0
1. kolokvij, november 2003 [02] 0
1. kolokvij, november 2004 [01] 0
1. kolokvij, november 2004 [02] 0
1. kolokvij, november 2005 [01] 0
1. kolokvij, november 2005 [02] 0
1. kolokvij, november 2006 0
1. kolokvij, november 2007 0
2. kolokvij, december 1998 0
2. kolokvij, december 1999 0
2. kolokvij, februar 1997 0
2. kolokvij, januar 2005 [01] 0
2. kolokvij, januar 2005 [02] 0
2. kolokvij, januar 2007 0
2. kolokvij, januar 2008 0
3. kolokvij april, 1998 0
3. kolokvij, april 2001 0
3. kolokvij, april 2008 0
3. kolokvij, marec 1999 0
3. kolokvij, marec 2004 [01] 0
3. kolokvij, marec 2004 [02] 0
3. kolokvij, marec 2005 0
3. kolokvij, marec 2006 0
4. kolokvij, maj 1998 0
4. kolokvij, maj 1999 [01] 0
4. kolokvij, maj 1999 [02] 0
4. kolokvij, maj 2000 [01] 0
4. kolokvij, maj 2000 [02] 0
4. kolokvij, maj 2004 [01] 0
4. kolokvij, maj 2004 [02] 0
4. kolokvij, maj 2005 [01] 0
4. kolokvij, maj 2005 [02] 0
4. kolokvij, maj 2006 [01] 0
4. kolokvij, maj 2006 [02] 0

Predavanja, zapiski, skripte

 
Determinanta matrike 0
Kvadratne forme +2
Lastne vrednosti in lastni vektorji [01] 0
Lastne vrednosti in lastni vektorji [02] 0
Linearne preslikave 0
Matrike 0
Reševanje sistema linearnih enačb 0
Sebiadjungirane, ortogonalne in normalne preslikave 0
Vektorji 0
Vektorski prostori 0
Vektorski prostori s skalarnim produktom 0

Vaje

 
Adjungirana preslikava 0
Determinante [01] +1
Determinante [02] 0
Inverzi matrik in matrične enačbe [01] 0
Inverzi matrik in matrične enačbe [02] 0
Lastne vrednosti in lastni vektorji 0
Linearne preslikave [01] 0
Linearne preslikave [02] 0
Linearne preslikave [03] 0
Matrike in sistemi linearnih enačb 0
Normalne preslikave 0
Premice in ravnine 0
Skalarni produkt 0
Vektorji [01] 0
Vektorji [02] 0
Vektorji [03] 0
Vektorski prostori [01] 0
Vektorski prostori [02] 0
Vektorski prostori [03] 0
  • © Študentski.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane