Zdravstvena nega (vsš)

1. letnik

Anatomija in fiziologija s patologijo 13 datotek
Biokemija, biofizika in farmakologija 8 datotek
Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodaja 13 datotek
Funkcionalna anatomija in fiziologija gibalnega sistema 4 datoteke
Mikrobiologija s parazitologijo in higiena 29 datotek
Raziskovanje in informatika v zdravstveni negi 7 datotek
Zdravstvena nega 1 11 datotek
Zdravstvena nega starostnika in rehabilitacija 3 datoteke

2. letnik

Dermatovenerologija 2 datoteki
Infekcijske bolezni 7 datotek
Interna medicina 1 datoteka
Javno zdravje z epidemiologijo in prehrana 7 datotek
Kirurgija 5 datotek
Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja 5 datotek
Nevrologija 4 datoteke
Okulistika 8 datotek
Ortopedija 3 datoteke
Otorinolaringologija 3 datoteke
Psihologija v zdravstveni negi 1 datoteka
Sociologija zdravja in bolezni 3 datoteke
Supervizija v zdravstveni negi 1 datoteka
Travmatologija 8 datotek
Zdravstvena nega 2 3 datoteke
Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino 4 datoteke
Zdtavstvena nega kirurškega bolnika 5 datotek

3. letnik

Ginekologija 9 datotek
Mentalno zdravje 2 datoteki
Nujna medicinska pomoč 11 datotek
Organizacija in management v zdravstveni negi 9 datotek
Pediatrija 21 datotek
Zdravstvena nega in mentalno zdravje 2 datoteki
Zdravstvena nega otroka 1 datoteka
Zdravstvena nega pacienta v intenzivni terapiji 9 datotek
Zdravstvena nega psihiatričnega bolnika 12 datotek
Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu 9 datotek
Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom 7 datotek
  • © Študentski.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane