Razredni pouk (uni)

1. letnik

Angleščina 16 datotek
Biologija 50 datotek
Branje 15 datotek
Fizika 16 datotek
Informacijsko komunikacijska tehnologija 18 datotek
Kemija 53 datotek
Metologija 3 datoteke
Moralna vzgoja in etika 5 datotek
Pedagogika 32 datotek
Psihologija v izobraževanju 19 datotek
Razvojna psihologija s poudarkom na srednjem otroštvu 42 datotek
Sociologija vzgoje 1 datoteka
Specialna pedagogika 33 datotek
Uvod v metodologijo pedagoškega izobraževanja 9 datotek

2. letnik

Didaktika 26 datotek
Didaktični praktikum iz naravoslovja in tehnike 34 datotek
Družboslovno pedagoški praktikum 5 datotek
Geografija 3 datoteke
Instrumentalno vokalni praktikum 1 datoteka
Izbrana poglavja in športa 7 datotek
Slovenski jezik 1 14 datotek
Slovenski jezik 2 14 datotek
Splošna književnost 5 datotek
Temeljne likovnopedagoske vsebine 4 datoteke
Zgodovina 22 datotek

3. letnik

Didaktika glasbene umetnosti 1 3 datoteke
Didaktika glasbene vzgoje 1 22 datotek
Didaktika likovne vzgoje 1 33 datotek
Didaktika matematike 1 30 datotek
Didaktika naravoslovja in tehnike 1 11 datotek
Didaktika spoznavanja okolja in družbe 1 7 datotek
Didaktika športa 1 46 datotek
Glasbeno pedagoški praktikum 1 datoteka
Mladinska književnost 36 datotek

4. letnik

Didaktika glasbene umetnosti 2 5 datotek
Didaktika likovne umetnosti 2 20 datotek
Didaktika matematike 2 9 datotek
Didaktika naravoslovja in tehnike 2 6 datotek
Didaktika slovenskega jezika in književnosti 2 1 datoteka
Didaktika spoznavanja okolja in družbe 2 1 datoteka
Didaktika športa 2 12 datotek

Izbirni predmeti

Delo s starši 2 datoteki
Likovna kultura 3 datoteke
Prometna vzgoja 3 datoteke
Smučanje in šola v naravi 13 datotek
  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane