Biologija

Izpiti

 
Pisni izpit 0

Kolokviji

 
Vprašanja: človek 0

Predavanja, zapiski, skripte

 
Biološki sistem [01] +2
Biološki sistem [02] 0
Celica [01] +2
Celica [02] +1
Dihala -3
Drevesne vrste +2
Ekologija, biodiverziteta +2
Hormonalna regulacija +3
Izpitna vprašanja [01] +1
Izpitna vprašanja [02] +1
Izpitna vprašanja [03] 0
Listi dreves iz Mariborskega otoka 0
Obtočila +3
Polži, školjke -1
Sistem rastlin - mahovi, praprotnice, semenke 0
Sistem živali [01] - spužve, nižji nevretenčarji +1
Sistem živali [02] - kolobarniki, členonožci +3
Sistem živali [03] - iglokožci, strunarji 0
Sistem živih bitij [01] 0
Sistem živih bitij [02] - glive 0
Uvod, celica +1
Uvod, metabolizem +1
Zapiski [01] 0
Zapiski [02] 0
Živali +3

Seminarske in raziskovalne naloge

 
Navadni polh 0
Živi list +2

Vaje

 
Akvaterarij 0
Čutila in koža +3
Delovni list - ogled terarija in akvarija 0
Doživljanje narave 0
Fotografije listov 0
Fotografije rastlin 0
Fotografije živali 0
Fotografije živih bitij [01] 0
Fotografije živih bitij [02] 0
Fotografije živih bitij [03] 0
Fotografije živih bitij [04] +1
Glive in rastline +2
Glive z lišaji in rastline 0
Gojenje rastlin in živali 0
Izbrana poglavja iz naravoslovnih znanosti 0
Maločlenarji, strunarji +1
Mikroskopiranje, celična zgradba organizmov, razvrščanje živih bitij +2
Mnogočlenarji [01] +2
Mnogočlenarji [02] 0
Nižji nevretenčarji +2
Vegetativni in reproduktivni deli rastlin -1
  • © Študentski.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane