UL Akademija za glasbo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Glasbena pedagogika B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor glasbene pedagogike
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomanti študijskega programa bodo usposobljeni za samostojno izvajanje glasbene vzgoje in zborovskega petja na osnovnošolski in srednješolski ravni splošnega izobraževanja ter programov na predšolski in osnovnošolski ravni v glasbenem šolstvu. Prav tako bodo usposobljeni za samostojno načrtovanje in izvajanje programov za druge ciljne skupine na področju neformalnega izobraževanja ter za sodelovanje v timskem delu z učitelji, starši in drugimi strokovnimi delavci.

V programu študentje pri obveznih modulih in predmetih osvojijo široko paleto znanj, spretnosti in veščin s področja glasbene pedagogike, glasbene produkcije, glasbene reprodukcije in glasbene zgodovine. Pri izbirnih predmetih jih razširjajo in poglabljajo skladno s svojimi interesi in nadaljnjimi usmeritvami.

Diplomanti glasbene pedagogike se usposobijo tudi za kritično vrednotenje formalnega in neformalnega vzgojno-izobraževalnega dela ter za komuniciranje z otroki, mladostniki in odraslimi.

Program se glede kompetenc delno prekriva s programom Glasbeno-teoretska pedagogika. Razlikuje pa se v tem, da imajo diplomanti programa Glasbeno-teoretska pedagogika bistveno večji poudarek na glasbeno-teoretičnih znanjih, ki so potrebna za poučevanje glasbeno-teoretičnih predmetov na srednji stopnji glasbenega šolstva, diplomanti programa Glasbene pedagogike pa večji poudarek na glasbeni vzgoji v vertikali splošnega šolstva (osnovna šola, gimnazije) ter izvajanju predšolskih programov ter pouka nauk o glasbi in solfeggio na nižji stopnji glasbenih šol.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - uspešno opravljen sprejemni izpit
 • Končan prvostopenjski program Glasbena pedagogika na Akademiji za glasbo v Ljubljani oziroma enak ali podoben prvostopenjski študijski program na drugi visokošolski ustanovi ali
 • končan katerikoli študijski program prve bolonjske stopnje, uspešno opravljen sprejemni izpit ter opravjene manjkajoče študijske obveznosti iz prvostopenjskega študijskega programa Glasbena pedagogika.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 11.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Glasbena pedagogika (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 20 / /
2022/23 1 20 / /
2021/22 1 20 / /
2020/21 1 20 / /
2019/20 1 20 / /
2018/19 1 20 / /
2017/18 1 20 / /
2016/17 1 20 / /
2015/16 1 15 / /
2014/15 1 23 / /
2013/14 1 25 / /
2012/13 1 25 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše

Glasbena pedagogika (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 5 / /
2022/23 1 5 / /
2021/22 1 5 / /
2020/21 1 5 / /
2019/20 1 5 / /
2018/19 1 5 / /
2017/18 1 5 / /
2016/17 1 5 / /
2015/16 1 5 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane