UL Akademija za glasbo Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Glasbeno-teoretska pedagogika B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister profesor glasbene umetnosti
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomanti študijskega programa bodo usposobljeni za samostojno poučevanje glasbeno-teoretičnih predmetov v srednjem in osnovnem glasbenem šolstvu ter na srednješolski ravni splošnega izobraževanja. Prav tako bodo usposabljeni za samostojno načrtovanje in izvajanje programov za druge ciljne skupine na področju neformalnega izobraževanja, za sodelovanje v timskem delu z učitelji, starši in drugimi strokovnimi delavci ter kritično vrednotenje formalnega in neformalnega vzgojno-izobraževalnega dela ter za komuniciranje z otroki, mladostniki in odraslimi.

V programu študentje pri obveznih modulih in predmetih usvojijo široko paleto znanj, spretnosti in veščin iz glasbene teorije, področja glasbene pedagogike, glasbene produkcije, glasbene reprodukcije in glasbene zgodovine. Pri izbirnih predmetih jih razširjajo in poglabljajo skladno s svojimi interesi in nadaljnjimi usmeritvami.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen sprejemni izpit, ki je sestavljen iz preverjanja glasbeno-pedagoških, poustvarjalnih in glasbeno-teoretičnih znanj, ki jih mora imeti diplomant prvostopenjskega programa prej omenjenih smeri
 • Končan prvostopenjski program Glasbena umetnost smeri Kompozicija in glasbena teorija, Orkestrsko dirigiranje, Zborovsko dirigiranje ali Sakralna glasba na Akademiji za glasbo v Ljubljani ali enak ali podoben prvostopenjski študijski program na drugi visokošolski ustanovi ali
 • končan katerikoli študijski program prve bolonjske stopnje, uspešno opravljen sprejemni izpit ter opravljene manjkajoče študijske obveznosti iz prvostopenjskega študijskega programa Glasbena umetnost po posameznih smereh.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 15.000€

Študijske smeri

 • Dirigiranje
 • Kompozicija in glasbena teorija
 • Sakralna glasba

Podatki o vpisu

Glasbeno-teoretska pedagogika (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 8 / /
2022/23 1 8 / /
2021/22 1 8 / /
2020/21 1 8 / /
2019/20 1 8 / /
2018/19 1 8 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 8 / /
2015/16 1 8 / /
2014/15 1 8 / /
2013/14 1 10 / /
2012/13 1 10 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše

Glasbeno-teoretska pedagogika (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 2 / /
2022/23 1 2 / /
2021/22 1 2 / /
2020/21 1 2 / /
2019/20 1 2 / /
2018/19 1 2 / /
2017/18 1 10 / /
2016/17 1 2 / /
2015/16 1 2 / /
2014/15 1 2 / /
2013/14 1 5 / /
2012/13 1 5 / /
2011/12 1 / / /
2010/11 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane