UL Biotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Biotehnologija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani biotehnolog (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Biotehnologijo v širšem smislu opredeljujemo kot integrirano uporabo molekularno-bioloških in inženirskih znanj za gospodarsko uporabo organizmov, njihovih delov in proizvodov. Biotehnologija je strokovno obsežna in poslovno razgibana gospodarska dejavnost, ki trži vrhunsko znanje v obliki patentov in proizvodov. Za biotehnologijo so značilni tesna povezava z znanostjo, hiter razvoj inovacij, multidisciplinarnost in možnost razvoja tudi v majhnem podjetniškem okolju. Za Slovenijo kot državo s skromnimi naravnimi bogastvi je biotehnologija s spremljevalnimi dejavnostmi zelo primerno področje za razvoj gospodarske dejavnosti z visoko dodano vrednostjo.

Temeljni cilj študijskega programa je ponuditi celovito dodiplomsko izobraževanje za področja biotehnologije. Temeljna naravoslovna znanja nadgrajena s specifičnimi biotehnološkimi vsebinami bodo omogočila izobrazbo diplomantu študija biotehnologije, ki bo ustrezala potrebam najsodobnejših tehnologij in znanj v različnih strokah ter vključevanje v drugostopenjske magistrske programe. Biotehnologi prve stopnje bodo usposobljeni za kritično presojo relevantnih biotehnoloških tematik ter bodo imeli znanja in veščine potrebne za samostojno obvladovanje tradicionalnih in sodobnih biotehnoloških postopkov v kmetijstvu, živilstvu, farmaciji, zdravstvu ter varstvu okolja.

Možnosti zaposlitve diplomantov so raznolike. Diplomanti bodo izobraženi za delo v znanstveno raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah ter vladnih službah, za delo v razvojnih programih kmetijstva in živinoreje, kemijski in živilski industriji, v farmacevtski industriji in tehnologijah ohranjanja, varovanja in sanacije okolja, v medicinskih programih, pri proizvodnji izdelkov za splošno rabo, ter v vseh podjetjih, kjer bodo v rabi sodobni biotehnološki postopki.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature: biotehnologija ali biologija - če je kandidat ta predmet opravljal že pri poklicni maturi pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Biotehnologija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 50 81 / Omejitev
2023/24 1 50 64 51 Omejitev, minimum je 80
2022/23 1 50 83 51 Omejitev, minimum je 87,2
2021/22 1 50 223 50 Omejitev, minimum je 87
2020/21 1 50 87 53 Omejitev, minimum je 84,5
2019/20 1 50 55 53 Omejitev, minimum je 77
2018/19 1 50 67 51 Omejitev, minimum je 86
2017/18 1 50 62 54 Omejitev, minimum je 86
2016/17 1 40 92 40 Omejitev, minimum je 88,5
2016/17 2 3 16 3 Omejitev, minimum je 88
2015/16 1 40 80 40 Omejitev, minimum je 86
2014/15 1 40 50 42 Omejitev, minimum je 80
2013/14 1 50 91 50 Omejitev, minimum je 87,8
2012/13 1 50 59 55 Omejitev, minimum je 83
2011/12 1 50 81 50 Omejitev, minimum je 82
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane