UL Biotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir gozdarstva (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Gozdovi so značilen življenjski prostor, sooblikujejo ekološko ravnovesje, hkrati pa naraščajoči človeški populaciji pomenijo temeljni obnovljivi naravni vir in ji zagotavljajo številne nematerialne koristi. Trajnostni razvoj brez gozdarskih strokovnjakov ni mogoč. Skoraj dvotretjinska pokritost Slovenije z gozdom je posebnost v Evropi in pomeni odlično razvojno priložnost, kajti naravnih virov primanjkuje, na voljo pa je bogata tradicija trajnostnega sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.

Študijski program usposablja študente za celovito ekosistemsko upravljanje gozdov, ki je skladno s sodobnimi načeli sonaravnosti, večnamenskosti in trajnosti. Takšna zasnova zahteva povezovanje ekoloških, ekonomskih, socialnih in tehniških ved. Zato je potrebno znanje o gozdnih ekosistemih, družboslovnih vidikih gospodarjenja z gozdovi, različnih tehnikah in tehnologijah, ki jih lahko uporabimo pri ravnanju z gozdovi, ter poznavanje sodobnih metodoloških orodij. Prednost študija je poudarek na individualnem in seminarskem delu, ki se delno odvija tudi neposredno v gozdu.
Diplomanti se zaposlujejo v javni gozdarski službi, organizacijah za gospodarjenje z divjadjo ali varstvo narave, gospodarskih družbah ter šolstvu (srednješolsko in univerzitetno izobraževanje). Vse več možnosti se odpira na področju samostojnega podjetništva (primarna predelava lesa, gozdne gradnje, trgovanje z lesom, arborikultura, okrasno drevesničarstvo, ekoturizem, zasebni uradi za gozdarsko svetovanje, biološko inženirstvo, okoljsko načrtovanje, upravljanje z visokogorskim svetom, saniranje ekoloških žarišč). Povečane možnosti zaposlovanja se kažejo tudi na (ne)gozdarskih srednjih šolah in področju obšolskih dejavnosti. Kot obetavna veljajo področja ravnanja z odpadki in komunala. Zaradi velike gozdnatosti Slovenije in pomena gozdov naraščajo potrebe po gozdarskih strokovnjakih v državni upravi ter vladnih in nevladnih organizacijah za varstvo narave. Tradicija sonaravnega gospodarjenja v Sloveniji odpira zaposlitvene možnosti tudi v tujini.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v srednješolskem programu gozdarski tehnik in izpit iz predmeta splošne mature: biologija, če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 50 24 / Brez omejitve
2023/24 1 40 23 25 Brez omejitve
2023/24 2 17 4 / Brez omejitve
2022/23 1 40 24 31 Brez omejitve
2022/23 2 10 10 / Brez omejitve
2021/22 1 40 93 40 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 64,5
2021/22 2 3 10 4 Omejitev, minimum je 63
2020/21 1 40 34 33 Brez omejitve
2020/21 2 11 17 11 Omejitev, minimum je 60
2019/20 1 40 15 22 Brez omejitve
2019/20 2 20 7 8 Brez omejitve
2018/19 1 40 13 14 Brez omejitve
2018/19 2 30 8 10 Brez omejitve
2017/18 1 40 22 21 Brez omejitve
2017/18 2 19 5 5 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane