UL Biotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Kmetijstvo - agronomija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir agronomije (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Slovenija potrebuje visoko usposobljene strokovnjake na področju kmetijstva, ki bodo znali interdisciplinarno povezati naravoslovne, tehniške, ekonomske in družboslovne vsebine za delo na področju trajnostnega razvoja, trajnostnega upravljanja s kmetijskim prostorom ter pridelave varne in funkcionalne hrane.

Temeljni cilj programa Kmetijstvo – agronomija je izobraziti in vzgojiti strokovnjake, ki razumejo interdisciplinarno naravo stroke, obvladajo osnovne raziskovalne metode naravoslovja, tehnologije, ekonomije in družboslovja in jih znajo uporabiti pri upravljanju in udejanjanju trajnostnega razvoja kmetijstva, s poudarkom na rastlinski pridelavi. Pridobljeno znanje, spretnosti in veščine omogočajo tako nadaljevanje študija na podiplomskem študiju kot tudi zaposlitev, saj so diplomanti usposobljeni za osnovno načrtovanje, organizacijo, vodenje in izvajanje tehnoloških procesov ter podpornih storitev v rastlinski pridelavi.

Diplomanti se lahko zaposlijo v kmetijski rastlinski pridelavi (vodja dela proizvodnje, organizator, kontrolor), na področju trga in storitvenih dejavnosti (trg s svežim sadjem in zelenjavo, okrasnimi rastlinami in ostalimi kmetijskimi rastlinami in proizvodnimi materiali), v javnem sektorju (kmetijska zbornica, kontrolne in certifikacijske organizacije, uprava itd.) ali kot samostojni pridelovalci ali svetovalci.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Kmetijstvo - agronomija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 60 8 / Brez omejitve
2023/24 1 60 13 17 Brez omejitve
2023/24 2 47 5 / Brez omejitve
2022/23 1 60 28 27 Brez omejitve
2022/23 2 33 8 / Brez omejitve
2021/22 1 60 62 18 Brez omejitve
2021/22 2 45 17 21 Brez omejitve
2020/21 1 60 29 34 Brez omejitve
2020/21 2 28 17 15 Brez omejitve
2019/20 1 60 33 40 Brez omejitve
2018/19 1 60 35 39 Brez omejitve
2018/19 2 23 17 20 Brez omejitve
2017/18 1 60 22 30 Brez omejitev
2017/18 2 35 20 22 Brez omejitve
2016/17 1 60 42 41 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane