UL Biotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Kmetijstvo - zootehnika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir kmetijstva - zootehnike (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Kmetijstvo, katerega neločljivi del predstavlja reja živali (zootehnika), je gospodarsko in družbeno pomembna dejavnost, ki je podvržena mnogim izzivom. Reja živali zajema zelo raznolike interakcije, med katerimi igrajo povezave med človekom in živalmi ključno vlogo. Novi načini reje živali temeljijo na načelih učinkovitosti in trajnosti ter večnamenski družbeni vlogi kmetijstva. Pomena reje živali zato ni iskati le v proizvodnji hrane, reji za razvedrilo in drugih koristih, ampak tudi v njenih okoljskih, naravoslovnih in družboslovnih vidikih. Študij je oblikovan primerljivo številnim programom evropskih univerz.

Cilj programa je usposobiti kmetijske strokovnjake širokega profila s posebnim poudarkom na znanjih s področja znanosti o živalih. Diplomanti bodo na temelju naravoslovnih, tehnoloških, okoljskih ter splošnih družboslovnih vsebin pridobili celovito razumevanje trajnostnega kmetijstva z izrazitim poudarkom na vprašanjih, povezanih z rejami različnih vrst domačih živali. Cilj programa je, da diplomanti pridobijo kompetence za samostojno interdisciplinarno in k praktičnim vprašanjem naravnano delo ter za projektni in timski pristop.

Pridobljeno znanje in veščine diplomantom omogočajo nadaljevanje študija na magistrskem programu Znanost o živalih ali drugih, s kmetijstvom in uporabnimi vedami o življenju povezanih programih doma in v tujini. Omogoča tudi takojšnjo zaposlitev na področju kmetijske pridelave, predvsem reje živali ter proizvodnje in predelave hrane živalskega izvora, v tržni in storitvenih dejavnostih, v javnem sektorju, na področju razvoja podeželja, zaščite živali ter varstva okolja.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Kmetijstvo - zootehnika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 45 19 / Brez omejitve
2023/24 1 45 23 28 Brez omejitve
2023/24 2 19 13 / Brez omejitve
2022/23 1 45 35 32 Brez omejitve
2022/23 2 14 11 / Brez omejitve
2021/22 1 45 84 44 Brez omejitve
2021/22 2 10 11 10 Omejitev, minimum je 47
2020/21 1 45 17 27 Brez omejitve
2020/21 2 22 11 11 Brez omejitve
2019/20 1 45 26 25 Brez omejitve
2019/20 2 25 17 19 Brez omejitve
2018/19 1 45 16 32 Brez omejitve
2018/19 2 19 8 11 Brez omejitve
2017/18 1 50 18 32 Brez omejitve
2017/18 2 26 8 12 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane