UL Biotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Krajinska arhitektura B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir krajinske arhitekture (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Vsebinsko je krajinska arhitektura študij oblikovanja krajine, oblikovanja okolja, varstva okolja, varstva narave in prostorskega načrtovanja. Študij krajinske arhitekture bodočim krajinskim arhitektom nudi izobrazbo, ki jim bo omogočala analitično opredeliti in ustvarjalno reševati načrtovalske probleme in probleme varstva okolja na vseh ravneh prostorskega načrtovanja in oblikovanja krajine. Študij je interdisciplinarne narave, kar pomeni, da znanja, na katerih gradi svojo dejavnost, črpa s številnih področij. Zato je krajinski arhitekt primerno izobražen v disciplinah, ki dajejo znanja, pomembna za načrtovanje rabe prostora, varstva narave in oblikovanja krajine, kot so naravoslovno - ekološke, družbeno - ekonomske, humanistične in kulturološke, tehniške, oblikovalske in načrtovalne ter v veščinah kot so risanje in plastično oblikovanje. Na prvi stopnji je študij vsebinsko enoten in vodi k osnovnim znanjem in veščinam, ki jih mora imeti krajinski arhitekt.

Osnovni cilj programa je usposobiti diplomante za dela pri načrtovanju in urejanju krajine s poudarkom na specifičnih kompetencah. Študenti morajo pridobiti kompetence za izdelovanje zasaditvenih načrtov, načrtov krajinsko gradbenih del, za izdelovanje popisov del in predračunov, za delo z računalniškimi programi, za pripravljanje in vzdrževanje prostorskih podatkovnih zbirk, za vodenje upravnih postopkov za manj zahtevne posege v prostor in podobna opravila.
Vrsta delovnih organizacij, ki zaposluje diplomante krajinske arhitekture so projektantske oz. načrtovalske delovne organizacije, občinske komunalne službe, drevesnice in druga izvajalska podjetja ter gradbena podjetja.

Vpisni pogoji

 • Za vse kandidate - opravljen preizkus posebne nadarjenosti (test kreativnosti, dojemanje prostora, dispozicija za likovno dojemanje in predstavljanje prostora)
 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature matematika - če je kandidat predmet že opravljal pri poklicni maturi pa izpit iz kateregakoli predmeta splošne mature
 • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Krajinska arhitektura (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 47 / Omejitev
2023/24 1 30 42 30 Omejitev, minimum je 63,8
2022/23 1 30 33 30 Omejitev, minimum je 55,33
2021/22 1 30 78 30 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 55,28
2020/21 1 30 41 30 Omejitev, minimum je 58,51
2019/20 1 30 29 25 Brez omejitve
2019/20 2 5 7 4 Omejitev
2018/19 1 30 32 27 Brez omejitve
2018/19 2 3 8 3 Omejitev, minimum je 67,83
2017/18 1 30 32 30 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 70,86
2016/17 1 30 23 21 Brez omejitve
2016/17 2 8 7 6 Brez omejitve
2015/16 1 30 17 16 Brez omejitve
2015/16 2 15 11 7 Brez omejitve
2015/16 3 6 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane