UL Biotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Živilstvo in prehrana B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir živilstva in prehrane (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Živilstvo je v Sloveniji gospodarsko pomembna in hitro se razvijajoča panoga z močnim interdisciplinarnim poudarkom ali vertikalno povezavo med pridelovalci kakovostnih in varnih surovin ter živilsko-predelovalnimi obrati, ki na podlagi sodobnih spoznanj, načel in tehnologij proizvajajo in zagotavljajo oskrbo prebivalstva s kakovostno hrano. Prehrana je uporabna znanost o hrani in njenih učinkih na človeški organizem, na njegov normalen razvoj in funkcije ter na pojav bolezni in motnje presnove. Prehranski strokovnjaki so pomembni posredniki pri prenosu prehranskih znanstvenih spoznanj na vsesplošno in ciljno pupulacijo zato, da bi ohranili ali izboljšali njeno zdravje kar tudi pomeni izpolnjevanje smernic Nacionalne prehranske strategije.

Temeljni cilji študijskega programa Živilstvo in prehrana so usposobiti strokovnjaka, ki je zmožen širokega razumevanja področij živilstva in prehrane s poudarkom na znanjih in veščinah povezanih z živilstvom, to je pridelave, predelave, kakovosti in trženja hrane ter prehrano kot naravnim nadaljevanjem živilstva, za pravilno, varno in zdravo prehranjevanje oziroma normalen razvoj in ohranjanje človekovega zdravja.

Diplomanti imajo možnost zaposlitve v velikih in majhnih obratih živilske industrije, v mikrobioloških, fizikalno-kemijskih in senzoričnih laboratorijih živilske industrije in v laboratorijih za kontrolo kakovosti hrane, v dejavnostih izobraževanja potrošnikov, inšpekcijskih službah za kontrolo kakovosti in varnosti hrane, v institucionalnih prehranskih obratih, zdraviliščih s posebnimi prehranskimi programi, v dejavnostih vezanih s prehrano v javno-zdravstvenih ustanovah, v centrih za promocijo prehranjevanja, v distribucijskih centrih in trgovinah za prodajo hrane in/ali prehranskih dodatkov za ohranjanje zdravja. Diplomanti se lahko odločijo tudi za nadaljevanje študija na magistrski stopnji.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Živilstvo in prehrana (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 70 72 / Brez omejitve
2023/24 1 70 59 70 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 59
2023/24 2 6 19 / Omejitev
2022/23 1 70 80 73 Omejitev, minimum je 63
2021/22 1 70 200 71 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 77
2020/21 1 70 91 70 Omejitev, minimum je 71
2020/21 2 6 31 6 Omejitev, minimum je 86
2019/20 1 70 88 72 Omejitev, minimum je 70
2018/19 1 70 113 77 Omejitev, minimum je 72,5
2017/18 1 70 93 73 Omejitev, minimum je 72
2016/17 1 70 100 74 Omejitev, minimum je 74
2016/17 2 2 18 2 Omejitev, minimum je 94,6
2015/16 1 70 113 73 Omejitev, minimum je 77
2014/15 1 70 127 71 Omejitev, minimum je 74
2014/15 2 4 41 4 Omejitev, minimum je 87,2
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane