UL Biotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Kmetijstvo - živinoreja B1-VSŠ

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir kmetijstva - živinoreje (VS)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Živinoreja je znotraj slovenskega kmetijstva prevladujoča dejavnost, ki nima zgolj proizvodnega pomena in ki se danes sooča z velikimi spremembami in novimi izzivi. Za ekonomsko učinkovito in trajnostno uravnavanje in vodenje kmetijskih gospodarstev in povezanih področij v praksi, ne le v smislu proizvodnje hrane, ampak tudi v njihovih okoljskih, naravoslovnih in družboslovnih vidikih, potrebujejo diplomanti ne le dovolj širokih teoretičnih znanj, ampak predvsem uporabna praktična znanja in veščine.

Cilj programa je usposobiti kmetijskega strokovnjaka z veliko praktičnimi znanji z različnih področij reje živali. Poudarjena so predvsem znanja in veščine s področij tehnologije reje, pridelovanja krme, prehrane, kontrole in selekcije in ekonomike, potrebna za samostojno vodenje živinorejske proizvodnje na kmetijah, kmetijskih podjetjih in podjetjih, ki se ukvarjajo z rejo hišnih živali. Prav tako diplomanti osvojijo znanja za strokovno utemeljeno sprejemanje proizvodno-tehnoloških in tržnih ukrepov, osnovanih na ekonomskih izračunih, analizah in primerjavah različnih alternativ v danih in/ali predvidljivih spremenjenih okoliščinah. Študij je oblikovan primerljivo s programi v Evropi in ponuja paleto znanja in veščin na širšem področju kmetijstva s posebnim poudarkom na živinoreji.

Pridobljena strokovna in praktična znanja omogočajo diplomantom zaposlitev v kmetijstvu, predvsem na živinorejsko usmerjenih kmetijah in podjetjih. Omogoča tudi zaposlitev na širokem področju dejavnosti, povezanih s kmetijsko pridelavo in prirejo, predelavo in prodajo, povezanimi storitvenimi dejavnostmi in to v zasebnem kot tudi v javnem sektorju. Študij omogoča tudi neposredno nadaljevanje študija na drugi stopnji.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura ali
 • opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Kmetijstvo - živinoreja (B1-VSŠ, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 45 37 / Brez omejitve
2023/24 1 45 26 33 Brez omejitve
2023/24 2 20 7 / Brez omejitve
2022/23 1 45 26 32 Brez omejitve
2022/23 2 17 2 / Brez omejitve
2021/22 1 45 81 40 Brez omejitve
2021/22 2 15 8 9 Brez omejitve
2020/21 1 45 35 32 Brez omejitve
2020/21 2 19 5 6 Brez omejitve
2019/20 1 45 29 29 Brez omejitve
2019/20 2 20 11 10 Brez omejitve
2018/19 1 45 33 36 Brez omejitve
2018/19 2 21 8 10 Brez omejitve
2017/18 1 50 43 38 Brez omejitve
2017/18 2 20 14 16 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane