UL Biotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister inženir gozdarstva
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Večnamenska vloga gozdov narašča. Zaradi okoljske problematike, večje ozaveščenosti ter spremenjenih interesov javnosti in lastnikov se krepita njihov socialni in okoljski pomen, povečuje se pomen gozdov za oskrbo s pitno vodo, les postaja vse pomembnejši obnovljiv naravni vir.

Temeljni cilj študija je študentom posredovati celovito znanje o gozdovih in jih usposobiti za gospodarjenje, skladno s tremi sodobnimi načeli upravljanja gozdov - načelom sonaravnosti, večnamenskosti in trajnosti. Za to je potrebno znanje o gozdnih ekosistemih, družboslovnih vidikih gospodarjenja z gozdovi, tehnologijah, ki jih lahko uporabimo pri ravnanju z gozdovi in poznavanje sodobnih metodoloških orodij. Program sledi sodobnim evropskim trendom in v ospredje postavlja celovito ekosistemsko upravljanje gozdov. Študentje poglobijo osnovna znanja o gozdovih in gospodarjenju z njimi ter si glede na zanimanje pridobijo tudi vsebinsko širša znanja s specialnih ali robnih področij gozdarstva in upravljanja gozdnih ekosistemov.

Vpisni pogoji

 • Končan univerzitetni študijski program prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri ali primerljiv študijski program prve stopnje s področja gozdarstva, ki se izvaja na fakultetah v Sloveniji ali v tujini, ali
 • končan univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine ter pred vpisom opravljene dodatne obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT iz predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Gozdarstvo ali star visokošolski strokovni študijski program Gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri ali primerljiv visokošolski strokovni študijski program s področja gozdarstva, ki se izvaja na fakultetah v Sloveniji ali v tujini, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali star visokošolski strokovni študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine ter pred vpisom opravljene dodatne obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT iz predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 40 / /
2023/24 1 40 / /
2022/23 1 40 / /
2021/22 1 40 / /
2020/21 1 40 / /
2019/20 1 40 / /
2018/19 1 40 / /
2017/18 1 40 / /
2016/17 1 40 / /
2015/16 1 40 / /
2014/15 1 40 / /
2013/14 1 40 / /
2012/13 1 40 / /
2011/12 1 40 / /
2010/11 1 40 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane