UL Biotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Hortikultura B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister inženir hortikulture
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Zaradi sprememb v načinu prehranjevanja, ki veča porabo sadja in zelenjave, ter obenem vse večjemu zavedanju pomena kakovosti bivalnega okolja postaja hortikultura v zadnjih desetletjih vse pomembnejša disciplina. V slovenskem prostoru predstavlja hortikultura zaradi naravnih in drugih omejitev najperspektivnejšo kmetijsko dejavnost, ki je tako tudi izjemnega pomena za razvoj slovenskega podeželja.

Temeljni cilj programa je s povezovanjem različnih znanj s področja naravoslovja in tehnologije slušatelje usposobiti za pridelavo hortikulturnih rastlin ob hkratnem upoštevanju sonaravnega razvoja kmetijskega prostora. Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje pridelave in uporabe kakovostnih hortikulturnih rastlin tako za potrebe varne hrane kot tudi ohranjanja kulturne krajine oziroma človekovega bivalnega okolja.

Magistri obvladajo posebnosti hortikulturnih rastlin v rasti in razvoju, njihovo sestavo in uporabno vrednost ter načine pridelave, ki omogočajo okoljevarstven pristop in odgovorno izkoriščanje obnovljivih virov.

Vpisni pogoji

 • Končan univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja ved o življenju oziroma biotehniških ved, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini, ali
 • končan univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine v obsegu vsaj 180 KT ter pred vpisom opravljene dodatne obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT iz predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - agronomija, ali
 • končan star visokošolski strokovni študijski program s področja ved o življenju oziroma biotehniških ved, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini, ali
 • končan star visokošolski strokovni študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine ter pred vpisom opravljene dodatne obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT iz predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - agronomija.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Hortikultura (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 50 / /
2023/24 1 50 / /
2022/23 1 50 / /
2021/22 1 50 / /
2020/21 1 50 / /
2019/20 1 50 / /
2018/19 1 50 / /
2017/18 1 50 / /
2016/17 1 50 / /
2015/16 1 50 / /
2014/15 1 50 / /
2013/14 1 50 / /
2012/13 1 50 / /
2011/12 1 50 / /
2010/11 1 50 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane