UL Biotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Mikrobiologija B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister mikrobiologije
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Mikrobiologija je osnovna naravoslovna veda in aplikativna veda, ki v zadnjih desetletjih doživlja izredno hiter razvoj. Študij mikrobiologije omogoča razumevanje živega sveta in organizmov, ki so ključni za življenje na našem planetu in zagotavlja usposobljenost za poklicne zahteve v medicini, industriji, ohranjanju okolja, v raziskovalni sferi in v izobraževanju. Zaradi vsesplošne razširjenosti mikroorganizmov v okolju je profil mikrobiologa pogosto sestavni del interdisciplinarnih povezovanj, kjer mikrobiološka znanja postajajo nujen del razvoja. Druga stopnja študija mikrobiologije (MSc) je zasnovana tako, da omogoča nadaljevanje študija naravoslovnim in biotehniškim Bsc-jem. Študij nudi osnovna znanja iz genetike, molekularne biologije in biokemije mikroorganizmov ter paleto uporabnih mikrobioloških znanj, ki jih študent lahko poglablja v okviru sanitarno medicinske mikrobiologije, mikrobne biotehnologije ter mikrobne ekologije.

Temeljni cilji študijskega programa so izobraziti strokovnjake z 2. stopnjo izobrazbe (MSc) ki imajo poglobljena znanja o vplivu in delovanju mikroorganizmov na okolje, biotehnološko proizvodnjo in človeka V okviru študija si pridobijo znanje in veščine dela z mikrobi in osvojijo vse elemente o varnem delu v mikrobiološkem laboratoriju. Prav tako si pridobijo ustrezne veščine pisnega in ustnega poročanja o rezultatih svojega dela in pridobivanja informacij preko sodobnih informacijskih virov. V okviru magistrskega projekta se soočijo s samostojnim raziskovalnim delom. Diplomanti študijskega programa Mikrobiologije 2. stopnje imajo možnost nadaljevanja raziskovalnega razvoja do doktorata znanosti.

Vpisni pogoji

 • Končan prvostopenjski študijski program prve stopnje Mikrobiologija ali primerljiv študijski program prve stopnje s področja mikrobiologije na fakultetah v Sloveniji ali v tujini, ali
 • končan prvostopenjski študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, ki obsega vsaj 180 kreditnih točk, ter pred vpisom opravljene dodatne obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Mikrobiologija, ali
 • končan star visokošolski strokovni študijski program program s področja mikrobiologije na fakultetah v Sloveniji ali v tujini, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine ter pred vpisom opravljene dodatne obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Mikrobiologija.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Mikrobiologija (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 45 / /
2023/24 1 45 / /
2022/23 1 45 / /
2021/22 1 45 / /
2020/21 1 45 / /
2019/20 1 45 / /
2018/19 1 45 / /
2017/18 1 45 / /
2016/17 1 45 / /
2015/16 1 45 / /
2014/15 1 50 / /
2013/14 1 50 / /
2012/13 1 50 / /
2011/12 1 45 / /
2010/11 1 45 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane