UL Biotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Molekulska in funkcionalna biologija B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister molekulske in funkcionalne biologije
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Program Molekulska in funkcionalna biologija je zasnovan kot sodoben drugostopenjski program v katerim bodo magistri pridobili širok nabor znanj z veliko uporabno vrednostjo za področje gospodarstva. Pridobljene kompetence za opravljenje del s področja biokemije, molekulske genetike, imunologije, rastlinske in živalske fiziologije, omogočajo zaposljivost magistrov v raznolikih gospodarkih dejavnostih. Poleg tega so v program vljučeni tudi nekateri specialni predmeti (Biomolekule v industriji), ki smo jih v program vključili predvsem zaradi potreb po specifičnih znanjih v industriji (biotehnologiji), saj menimo, da bodo ta področja v prihodnosti igrala izjemno pomembno vlogo. Visok delež praktičnega usposabljanja znotraj posameznih učnih vsebin v obliki laboratorijskih in seminarskih vaj ter magistrskega dela, bodočega magistra programa Molekulska in funkcionalna biologija pripravi na samostojno in odgovorno delo.

Temeljni cilj programa je s pomočjo načinov poučevanja, ki spodbujajo kreativnost, kritično razmišljanje, urijo ustno in pisno komuniciranje in dajejo poudarek na praktičnih izkušnjah v laboratoriju, izobraziti magistra molekulske in funkcionalne biologije, ki je: dobro podkovan v temeljnih naravoslovnih znanjih potrebnih za delovanje na področju molekulske in funkcionalne biologije (predvsem v poznavanju sodobnih molekularno-bioloških, mikroskopskih, histoloških, citoloških, ter elektrofizioloških in etoloških metod), kakor tudi v specifičnih bioloških znanjih, ki jih študent pridobi skozi obvezne predmete in tudi izbirne predmete; dobro pripravljen za samostojno delo v različnih laboratorijih v gospodarstvu in negospodarstvu, kjer je potrebna ekspertiza molekularnega, strukturnega ali funkcionalnega biologa in tudi za delo v znanstveno-raziskovalnih laboratorijih ter v upravnih službah; pripravljen na vseživljenjsko učenje oziroma za nadaljevanje študija do doktorata iz molekulske, strukturne in/ali funkcionalne biologije in sorodnih znanstvenih področij; pripravljen na profesionalne izzive moderne družbe.

Vpisni pogoji

 • Končan prvostopenjski študijski program s področja biologije v obsegu 180 KT ali primerljiv študijski program prve stopnje Biologije na drugi univerzi v Sloveniji ali tujini, ali
 • končan prvostopenjski študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, ki obsega vsaj 180 kreditnih točk, ter pred vpisom opravljene dodatne obveznosti v obsegu od 10 do 60 KT iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Biologija, ali
 • končan star visokošolski strokovni študijski program s področja biologije v obsegu 180 KT ali primerljiv visokošolski strokovni študijski program na drugi univerzi v Sloveniji ali tujini, ali
 • končan visokošolski strokovni študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine ter pred vpisom opravljene dodatne obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Biologija.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Molekulska in funkcionalna biologija (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 / /
2023/24 1 30 / /
2022/23 1 30 / /
2021/22 1 30 / /
2020/21 1 30 / /
2019/20 1 30 / /
2018/19 1 30 / /
2017/18 1 30 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 50 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane