UL Biotehniška fakulteta Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Bioznanosti B3-DR

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Doktor znanosti
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Cilj programa je usposobiti doktorande za znanstveno delo na področjih temeljnih in aplikativnih ved o življenju, ki bodo sposobni razvijati nova znanja v okviru akademsko raziskovalne kariere ali prenesti znanja v vsakdanjo prakso. V študiju so zastopane tradicionalne znanstvene smeri ved o življenju, dopolnjene z novejšimi, ki jih narekuje razvoj novih tehnologij in potreb v družbi.

Bistven element programa je povezovanje vsebin s področja Bioznanosti na ravni Univerze v Ljubljani ob posebni skrbi za mejna, nova, pogosto v širši javnosti prezrta področja raziskav, ki v študijskih programih prve in druge stopnje še niso ustrezno zastopana. Doktorski program Bioznanosti je odgovor Biotehniške fakultete in sodelujočih partnerjev na izzive časa in predstavlja nabor najaktualnejših znanj na tem področju, ki jih ob angažiranju domačih in tujih strokovnjakov lahko ponudimo v našem prostoru. Poleg štirih izvajalk sodeluje v programu še devet drugih čalnic UL, vodilni slovenski raziskovalni inštituti in gospodarske organizacije.

Osrednji poudarek doktorskega študija je na raziskovalnem delu, na interdisciplinarnosti študija in na sodelovanju mednarodno uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov. Upoštevajoč priporočila Evropskega združenja univerz (EUA) program predvideva mednarodno izmenjavo študentov, kot pogoj za zagotavljanje mednarodno primerljive kakovosti doktorskih del pa je zahtevana objava najmanj enega znanstvenega članka v mednarodno priznani znanstveni reviji, ki predstavlja pomemben del kandidatovega raziskovalnega dela. Poseben poudarek je namenjen tesnemu sodelovanju med doktorandom in mentorjem, ki daje programu osebno noto in omogoča kandidatom, da v soglasju z mentorjem oblikujejo oseben progam usposabljanja, ki najbolje ustreza njihovim ambicijam.

Vpisni pogoji

 • Končan študijski program druge stopnje ali
 • končan študijski program, ki izobražuje za zdravnike, veterinarje, zobozdravnike za farmacevte in druge, in je ovrednoten s 300 KT, ali
 • končan študijski program za pridobitev specializacije, pred tem končan visokošolski strokovni program ter pred vpisom opravljene dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 KT, ali
 • končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali
 • končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, ali
 • končan enakovreden študijski program v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, 1. letnik: 3.800€, 2. letnik: 3.800€, 3. letnik: 2.200€, 4. letnik: 2.200€

Študijske smeri

 • Agronomija
 • Bioinformatika
 • Biologija
 • Biotehnologija
 • Ekonomika naravnih virov
 • Hortikultura
 • Krajinska arhitektura
 • Les in biokompoziti
 • Nanoznanosti
 • Prehrana
 • Tehniški sistemi v biotehniki
 • Upravljanje gozdnih ekosistemov
 • Varstvo naravne dediščine
 • Znanost o živalih
 • Znanosti o celici
 • Živilstvo

Podatki o vpisu

Bioznanosti (B3-DR, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 75 / /
2023/24 1 75 / /
2022/23 1 75 / /
2021/22 1 75 / /
2020/21 1 75 / /
2019/20 1 70 / /
2018/19 1 65 / /
2017/18 1 60 / /
2016/17 1 55 / /
2015/16 1 55 / /
2014/15 1 50 / /
2013/14 1 68 / /
2012/13 1 95 / /
2011/12 1 109 / /
2010/11 1 160 / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane