UL Ekonomska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani ekonomist (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ) združuje temeljne teoretske, metodološke in aplikativne discipline ter omogoča njihovo smiselno razporeditev po letnikih tako, da zagotavlja postopno pridobivanje znanja in hkrati kontinuiteto v izobraževanju. Program s pomočjo najsodobnejših dognanj vodstvene in analitske sposobnosti študenta razvije in usposobi za učinkovito strokovno vodenje podjetij in drugih organizacij. Vsi predmeti, nekateri pa še posebej, obravnavajo poslovno etiko, profesionalno in širšo družbeno odgovornost. Osnovno teoretično znanje študenti pridobijo na način, ki jim v največji meri omogoča neposredno uporabo v praksi.

Vsebinsko je zasnovan na primerjalni analizi akreditiranih evropskih ekonomskih in poslovnih študijskih programov, kar zagotavlja še večjo možnost izmenjave in prehajanje na tuje študijske programe.

Izbira usmeritve pomeni izbirnost znotraj programa, kot tudi možnost poglobljenega spoznavanja področja, za katerega se študent odloči. Študijske usmeritve, izbirni predmeti v programu, možnost izbire jezika izvedbe pri posameznih predmetih ter možnost izbire predmetov tudi na drugih študijskih programih doma in v tujini omogočajo študentom, da študij v največji meri prilagodijo svojim interesom.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

 • Bančni in finančni management
 • Denar in finance
 • Management
 • Mednarodna ekonomija
 • Mednarodno poslovanje
 • Oskrbovalne verige in logistika
 • Podjetništvo
 • Poslovna ekonomija
 • Poslovna informatika
 • Računovodstvo in revizija
 • Trženje
 • Turizem

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 480 569 496 Omejitev, minimum je 57
2023/24 2 20 89 / Omejitev
2022/23 1 480 570 483 Omejitev, minimum je 60
2022/23 2 30 118 / Omejitev
2021/22 1 480 1145 482 Omejitev, minimum je 60,5
2021/22 2 42 105 43 Omejitev, minimum je 66
2020/21 1 480 594 497 Omejitev, minimum je 60
2020/21 2 45 99 48 Omejitev, minimum je 67
2019/20 1 480 580 512 Omejitev, minimum je 57
2019/20 2 30 128 32 Omejitev, minimum je 74
2018/19 1 480 636 485 Omejitev, minimum je 59
2018/19 2 52 127 52 Omejitev, minimum je 64,5
2017/18 1 480 484 481 Brez omejitev, omejitev za 2. in 3. željo je 59
2017/18 2 58 155 60 Omejitev, minimum je 68
2016/17 1 480 510 483 Omejitev, minimum je 51
Prikaži starejše

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 80 6 14 Brez omejitve
2023/24 2 70 12 / Brez omejitve
2022/23 1 80 3 6 Brez omejitve
2022/23 2 74 11 / Brez omejitve
2021/22 1 80 32 12 Brez omejitve
2021/22 2 68 18 35 Brez omejitve
2020/21 1 80 14 22 Brez omejitve
2020/21 2 64 18 28 Brez omejitve
2019/20 1 80 8 13 Brez omejitve
2019/20 2 70 10 33 Brez omejitve
2018/19 1 80 4 7 Brez omejitve
2018/19 2 70 19 43 Brez omejitve
2017/18 1 80 7 7 Brez omejitve
2017/18 2 70 7 14 Brez omejitve
2016/17 1 120 5 5 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane