Univerza v Ljubljani

Ekonomska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Dodiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Visoka poslovna šola (Ljubljana) B1-VSŠ
2 Univerzitetna poslovna in ekonomska šola B1-UNI

Podiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Bančni in finančni management B2-MAG
2 Denar in finance B2-MAG
3 Ekonomija javnega sektorja in okolja B2-MAG
4 Ekonomija s podatkovno analitiko B2-MAG
5 Kvantitativne finance in aktuarstvo B2-MAG
6 Management B2-MAG
7 Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu B2-MAG
8 Management v športu B2-MAG
9 Mednarodno poslovanje B2-MAG
10 Oskrbovalne verige in logistika B2-MAG
11 Podjetništvo B2-MAG
12 Poslovna informatika B2-MAG
13 Poslovodenje in organizacija B2-MAG
14 Računovodstvo in revizija B2-MAG
15 Trženje B2-MAG
16 Turistični management (EMTM) B2-MAG
17 Turizem B2-MAG
18 Uporabna statistika B2-MAG
19 Ekonomske in poslovne vede B3-DR
20 Statistika B3-DR
21 Varstvo okolja B3-DR
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • Stopnja B2-MAG označuje magistrski študijski program
  • Stopnja B3-DR označuje doktorski študijski program
  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane