UL Ekonomska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Management B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister poslovnih ved
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Sem sposoben prevzeti odgovornost do zaposlenih, lastnikov, družbe, v kateri živim in nenazadnje do samega sebe? Znam ocenjevati, presojati ter se hitro in pravilno odločati v okoliščinah, ko nimam popolnih informacij? Lahko poiščem pomoč pri svojih kolegih? Jih znam pri tem motivirati? Sem dovolj kritičen ter znam pohvaliti in nagraditi?

Magistrski program Management – vrhunska poslovna znanja, razvoj osebnosti in ustvarjanje vizionarskega načina razmišljanja za uspešno in družbeno odgovorno vodenje: managerska znanja in veščine za uspeh podjetja; strateško razmišljanje in komuniciranje kot osnova za uravnoteženo vodenje in razvoj; motivacija k različnosti, kreativnosti, prodornosti, inovativnosti, voditeljstvu; koncept 'učeče se organizacije'.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij, ali
  • končan enakovreden študijski program z drugih strokovnih področij, naveden v prejšnji alineji, ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Management (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 90 / /
2022/23 1 90 / /
2021/22 1 90 / /
2020/21 1 90 / /
2019/20 1 90 / /
2018/19 1 90 / /
2017/18 1 90 / /
2016/17 1 90 / /
2015/16 1 90 / /
2014/15 1 90 / /
2013/14 1 90 / /
2012/13 1 90 / /
2011/12 1 100 / /
2010/11 1 100 / /
Prikaži starejše

Management (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 40 / /
2022/23 1 40 / /
2021/22 1 40 / /
2020/21 1 40 / /
2019/20 1 40 / /
2018/19 1 40 / /
2017/18 1 40 / /
2016/17 1 40 / /
2015/16 1 40 / /
2014/15 1 100 / /
2013/14 1 100 / /
2012/13 1 100 / /
2011/12 1 100 / /
2010/11 1 100 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane