UL Ekonomska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: IZREDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister poslovnih ved
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Ali veste, da v Sloveniji za zdravstvo dajemo skoraj devet odstotkov bruto domačega proizvoda in bomo verjetno jutri dajali še več? Ali se potem zavedate, kako pomembna in potrebna so vsa tista delovna mesta v zdravstvu, na katerih odločamo o gospodarjenju s temi sredstvi? Si želite pridobiti znanje za tako gospodarjenje na ministrstvu za zdravje, v zdravstveni zavarovalnici, v zdravstvenem domu ali pri zasebniku, v bolnišnici? Menite, da morate svoje medicinsko znanje dopolniti z znanjem iz ekonomike in poslovanja? Ali pa si želite svoje znanje iz ekonomskih in poslovnih ved ali svoje izkušnje iz gospodarske prakse dopolniti z znanjem o zdravstvenem varstvu? Boste jutri poskušali kandidirati za eno od mest v vodstvih slovenskih izvajalcev zdravstvenega varstva?

Na magistrskem programu Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu študentje dobijo podrobno znanje iz: načinov in oblik plačevanja zdravstvenih izvajalcev; posledic solidarnosti v zdravstvu za oblikovanje povpraševanja in ponudbe v zdravstvu, organiziranje zdravstvenih izvajalcev in oblikovanje zdravstvenih sistemov; vseh elementov managiranja izvajalcev zdravstvenega varstva; računovodstva, financ, upravljanja z viri, trženja, managerskih orodij, informatike, nabave pri izvajalcih zdravstvenega varstva pri nas; ekonomskih analiz v zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju; številnih drugih, tudi izbirnih tem iz zdravstvenega varstva.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve bolonjske stopnje, študijski program za pridobitev dosedanje visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij, ki so po Frascatijevi klasifikaciji: družbene vede, poslovne in upravne vede, naravoslovno-matematične vede, medicinske vede in humanistične vede ter dosegel najmanj 180 KT, ali
  • končan študijski program iz prve točke z drugih strokovnih področij, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, in doseženih najmanj 180 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS, ki jih mora študent opraviti pred vpisom na ta magistrski program, sta predmeta Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 4.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu (B2-MAG, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 40 / /
2022/23 1 40 / /
2021/22 1 40 / /
2020/21 1 40 / /
2019/20 1 40 / /
2018/19 1 40 / /
2017/18 1 40 / /
2016/17 1 40 / /
2015/16 1 40 / /
2014/15 1 50 / /
2013/14 1 50 / /
2012/13 1 50 / /
2011/12 1 50 / /
2010/11 1 50 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane