UL Ekonomska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Oskrbovalne verige in logistika B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister poslovnih ved
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Kako upravljati z zalogami v proizvodnji, distribuciji in skladiščenju? Kako napovedati povpraševanje po izdelku in uskladiti proizvodnjo? Zakaj povezati proizvodnjo, zaloge in distribucijo v skupini podjetij? Kako naj organiziramo svojo distribucijsko mrežo? Kako zagotoviti informacije o proizvodu vsem podjetjem, ki ustvarjajo proizvod? Ali lahko zmanjšamo stroške logistike?

Magistrski program Oskrbovalne verige in logistika – najboljša pot do vrhunske izobrazbe na področju poslovne logistike: poslovna znanja v kombinaciji z veščinami informatizacije poslovanja; strateška izhodišča poslovanja podjetij v informacijski dobi; načrtovanje poslovne logistike, njeno upravljanje in optimizacija; obravnava področja z različnih vidikov – notranje in zunanje logistike, spremenjenih poslovnih modelov, obvladovanja poslovnih sprememb in informatizacije; tveganja, management zalog, usklajevanje nagrajevanja; razumevanje strateških interesov Slovenije kot bodočega ključnega logističnega centra za Srednjo in Vzhodno Evropo.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij, ali
  • končan enakovreden študijski program z drugih strokovnih področij, naveden v prejšnji alineji, ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.952€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Oskrbovalne verige in logistika (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 40 / /
2022/23 1 40 / /
2021/22 1 40 / /
2020/21 1 40 / /
2019/20 1 40 / /
2018/19 1 40 / /
2017/18 1 40 / /
2016/17 1 40 / /
2015/16 1 60 / /
2014/15 1 40 / /
2013/14 1 40 / /
2012/13 1 40 / /
2011/12 1 20 / /
2010/11 1 20 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane