UL Ekonomska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Turizem B2-MAG

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (2 leti)
ECTS kreditnih točk: 120 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Magister poslovnih ved
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Bi radi spoznali, kakšni so moderni poslovni modeli turizma in kako poslovati trajnostno? Zakaj managerji turističnih destinacij stavijo ne le na ekonomski, temveč tudi na družbeni in okoljski poslovni izid? Kakšen je pomen turizma za svetovno, nacionalno in regionalno gospodarstvo in družbo? Zakaj je turizem najhitreje rastoči gospodarski sektor na svetu? Kako deluje turistični trg? Kakšne koristi in škode prinaša razvoj turizma na strani ponudbe? Kaj se dogaja na strani povpraševanja in kako je turizem postal del življenjskega stila ljudi v razvitem svetu? Kakšni so načini destinacijskega managementa in turističnega trženja?

Magistrski program Turizem – prenos modernih poslovnih modelov v turizem: poslovni koncept trajnosti, ki zagotavlja ekonomsko, kulturno, družbeno in okoljsko odgovorno poslovanje; ekonomski in neekonomski vplivi turizma; elementi za strateško odločanje na področju trženja in prodaje; vpogled v management blagovnih znamk in odnosov z odjemalci; turistični marketing in management turističnih destinacij.

Vpisni pogoji

  • Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij, ali
  • končan enakovreden študijski program z drugih strokovnih področij, naveden v prejšnji alineji, ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 12 kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in sicer pri predmetih Mikroekonomija 1 (6 ECTS) in Uvod v poslovanje (6 ECTS).

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu

Turizem (B2-MAG, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2023/24 1 40 / /
2022/23 1 40 / /
2021/22 1 40 / /
2020/21 1 40 / /
2019/20 1 40 / /
2018/19 1 40 / /
2017/18 1 40 / /
2016/17 1 30 / /
2015/16 1 30 / /
2014/15 1 30 / /
2013/14 1 30 / /
2012/13 1 30 / /
2011/12 1 25 / /
2010/11 1 25 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
  • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
  • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

  • © Študentski.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane