Ekonomska fakulteta UL

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani ekonomist (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (UPEŠ) združuje temeljne teoretske, metodološke in aplikativne discipline ter omogoča njihovo smiselno razporeditev po letnikih tako, da zagotavlja postopno pridobivanje znanja in hkrati kontinuiteto v izobraževanju. Program s pomočjo najsodobnejših dognanj vodstvene in analitske sposobnosti študenta razvije in usposobi za učinkovito strokovno vodenje podjetij in drugih organizacij. Vsi predmeti, nekateri pa še posebej, obravnavajo poslovno etiko, profesionalno in širšo družbeno odgovornost. Osnovno teoretično znanje študenti pridobijo na način, ki jim v največji meri omogoča neposredno uporabo v praksi.

Vsebinsko je zasnovan na primerjalni analizi akreditiranih evropskih ekonomskih in poslovnih študijskih programov, kar zagotavlja še večjo možnost izmenjave in prehajanje na tuje študijske programe.

Izbira usmeritve pomeni izbirnost znotraj programa, kot tudi možnost poglobljenega spoznavanja področja, za katerega se študent odloči. Študijske usmeritve, izbirni predmeti v programu, možnost izbire jezika izvedbe pri posameznih predmetih ter možnost izbire predmetov tudi na drugih študijskih programih doma in v tujini omogočajo študentom, da študij v največji meri prilagodijo svojim interesom.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 2.550€

Študijske smeri

 • Denar in finance
 • Poslovna ekonomija
 • Mednarodna ekonomija
 • Bančni in finančni management
 • Management
 • Mednarodno poslovanje
 • Podjetništvo
 • Poslovna logistika
 • Poslovna informatika
 • Računovodstvo in revizija
 • Trženje
 • Turizem

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 480 1145 482 Omejitev, minimum je 60,5
2021/22 2 42 105 43 Omejitev, minimum je 66
2020/21 1 480 594 497 Omejitev, minimum je 60
2020/21 2 45 99 48 Omejitev, minimum je 67
2019/20 1 480 580 512 Omejitev, minimum je 57
2019/20 2 30 128 32 Omejitev, minimum je 74
2018/19 1 480 636 485 Omejitev, minimum je 59
2018/19 2 52 127 52 Omejitev, minimum je 64,5
2017/18 1 480 484 481 Brez omejitev, omejitev za 2. in 3. željo je 59
2017/18 2 58 155 60 Omejitev, minimum je 68
2016/17 1 480 510 483 Omejitev, minimum je 51
2016/17 2 50 140 53 Omejitev, minimum je 64,5
2015/16 1 480 476 480 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 52
2015/16 2 53 133 54 Omejitev, minimum je 62
2014/15 1 480 436 432 Brez omejitve
2014/15 2 91 153 95 Omejitev, minimum je 54
2013/14 1 420 448 423 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 54
2013/14 2 50 135 50 Omejitev, minimum je 60
2012/13 1 530 445 437 Brez omejitve
2012/13 2 131 198 136 Omejitev, minimum je 48,5
2011/12 1 550 549 518 Brez omejitve
2011/12 2 67 152 68 Omejitev, minimum je 55
2010/11 1 600 639 571 Omejitev
2010/11 2 53 134 54 Omejitev, minimum je 58
2009/10 1 600 716 600 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 72
2009/10 2 28 117 30 Omejitev, minimum je 64,5
2008/09 1 560 847 577 Omejitev, minimum je 60
2007/08 1 540 796 545 Omejitev, minimum je 59
2007/08 2 25 162 25 Omejitev, minimum je 77
2006/07 1 540 662 561 Omejitev, minimum je 57
2005/06 1 600 904 614 Omejitev, minimum je 60
2005/06 2 7 68 8 Omejitev, minimum je 74
Prikaži starejše

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 80 32 12 Brez omejitve
2021/22 2 68 18 35 Brez omejitve
2020/21 1 80 14 22 Brez omejitve
2020/21 2 64 18 28 Brez omejitve
2019/20 1 80 8 13 Brez omejitve
2019/20 2 70 10 33 Brez omejitve
2018/19 1 80 4 7 Brez omejitve
2018/19 2 70 19 43 Brez omejitve
2017/18 1 80 7 7 Brez omejitve
2017/18 2 70 7 14 Brez omejitve
2016/17 1 120 5 5 Brez omejitve
2016/17 2 80 8 18 Brez omejitve
2016/17 3 60 / /
2015/16 1 120 5 6 Brez omejitve
2015/16 2 80 12 19 Brez omejitve
2015/16 3 60 / /
2014/15 1 150 3 3 Brez omejitve
2014/15 2 120 8 9 Brez omejitve
2014/15 3 80 / /
2013/14 1 150 5 5 Brez omejitve
2013/14 2 100 13 16 Brez omejitve
2013/14 3 80 / /
2012/13 1 200 7 6 Brez omejitve
2012/13 2 180 11 16 Brez omejitve
2012/13 3 60 / /
2011/12 1 200 19 19 Brez omejitve
2011/12 2 150 17 20 Brez omejitve
2011/12 3 100 / /
2010/11 1 200 10 7 Brez omejitve
2010/11 2 194 10 18 Brez omejitve
2009/10 1 200 19 17 Brez omejitve
2009/10 2 188 12 23 Brez omejitve
2008/09 1 200 21 51 Brez omejitve
2008/09 2 165 60 60 Brez omejitve
2007/08 1 200 22 40 Brez omejitve
2007/08 2 170 25 62 Brez omejitve
2006/07 1 225 24 40 Brez omejitve
2006/07 2 189 57 54 Brez omejitve
2005/06 1 250 28 57 Brez omejitve
2005/06 2 207 46 62 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Študentski.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane