UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Anglistika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani anglist (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomanti študijskega programa Anglistika pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomiranega anglista oziroma amerikanista ter so usposobljeni za fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih okoliščinah. Med znanji in zmožnostmi velja posebej izpostaviti poznavanje angleškega jezikovnega sistema na vseh ravneh, zmožnost dejavne slušne, govorne, bralne in pisne rabe angleškega jezika, znanja o jezikovnem stiku med angleščino in slovenščino, znanja o pogojih in različnih okoliščinah medkulturnega sporazumevanja, poznavanje kultur različnih različnih angleško govorečih skupnosti, poznavanje književnosti različnih angleško govorečih skupnosti in umetnostnih besedil v angleščini izpod peres pripadnikov drugih jezikovnih skupnosti, pripravljenost in zmožnost razumevanja domačih in nedomačih govorcev angleščine, sposobnost jezikovnega sodelovanja in pozitivnega odpravljanja sporazumevalnih ovir in neuspehov, zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja že pridobljenih znanj in pripravljenost za tako nadgradnjo znanja.

Diplomanti se zaposlujejo na različnih področjih in delovnih mestih, kjer je potrebno dobro poznavanje angleškega jezika in kulture. Na diplomatskih predstavništvih v tujini, ministrstvih doma, tujih predstavništvih in ambasadah v Sloveniji ter v različnih drugih javnih službah, kot so telesa in odbori EU v Sloveniji in v tujini, do vse bolj številnih podjetij, ki imajo stike z angleško govorečimi tujimi partnerji.

Številni med njimi se odločajo za svobodne kulturne poklice, v katerih delujejo kot posredniki književnosti in kultur iz angleško govorečih in drugih tujih skupnosti, kot književni prevajalci in organizatorji raznih prireditev ter posvetov, ali delujejo kot uredniki in novinarji.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta angleščina - če je kandidat ta predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh
Dodatni pogoji

Anglistika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 30 40 / Omejitev
2023/24 1 35 38 35 Brez omejitve
2023/24 2 2 12 / Omejitev
2022/23 1 36 54 36 Omejitev, minimum je 75
2021/22 1 35 126 35 Omejitev, minimum je 79
2020/21 1 45 69 45 Omejitev, minimum je 76,5
2019/20 1 45 53 45 Omejitev, minimum je 62,5
2018/19 1 45 67 45 Omejitev, minimum je 76
2017/18 1 45 68 48 Omejitev, minimum je 73
2016/17 1 45 79 46 Omejitev, minimum je 74
2015/16 1 50 57 51 Omejitev, minimum je 71
2014/15 1 50 88 50 Omejitev, minimum je 74,5
2013/14 1 45 84 52 Omejitev, minimum je 74
2012/13 1 50 91 52 Omejitev, minimum je 73
2011/12 1 50 120 50 Omejitev, minimum je 79
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane