Univerza v Ljubljani
1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Dodiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Anglistika (enopredmetni) B1-UNI
2 Anglistika (dvopredmetni) B1-UNI
3 Antični in humanistični študiji (enopredmetni) B1-UNI
4 Arheologija (enopredmetni) B1-UNI
5 Azijske študije - Japonologija (enopredmetni) B1-UNI
6 Azijske študije - Japonologija (dvopredmetni) B1-UNI
7 Azijske študije - Koreanistika (dvopredmetni) B1-UNI
8 Azijske študije - Sinologija (enopredmetni) B1-UNI
9 Azijske študije - Sinologija (dvopredmetni) B1-UNI
10 Bibliotekarstvo in informatika (enopredmetni) B1-UNI
11 Bibliotekarstvo in informatika (dvopredmetni) B1-UNI
12 Češki jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
13 Etnologija in kulturna antropologija (enopredmetni) B1-UNI
14 Etnologija in kulturna antropologija (dvopredmetni) B1-UNI
15 Filozofija (enopredmetni) B1-UNI
16 Filozofija (dvopredmetni) B1-UNI
17 Francistika (dvopredmetni) B1-UNI
18 Geografija (enopredmetni) B1-UNI
19 Geografija (dvopredmetni) B1-UNI
20 Germanistika (enopredmetni) B1-UNI
21 Germanistika (dvopredmetni) B1-UNI
22 Grški jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B1-UNI
23 Italijanski jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
24 Južnoslovanski študiji (dvopredmetni) B1-UNI
25 Latinski jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B1-UNI
26 Muzikologija (enopredmetni) B1-UNI
27 Muzikologija (dvopredmetni) B1-UNI
28 Pedagogika in andragogika (enopredmetni) B1-UNI
29 Pedagogika in andragogika (dvopredmetni) B1-UNI
30 Polonistika (dvopredmetni) B1-UNI
31 Portugalski jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
32 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina (dvopredmetni) B1-UNI
33 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-francoščina (enopredmetni) B1-UNI
34 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-italijanščina (enopredmetni) B1-UNI
35 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-nemščina (enopredmetni) B1-UNI
36 Prevajalstvo: slovenščina-francoščina (dvopredmetni) B1-UNI
37 Prevajalstvo: slovenščina-italijanščina (dvopredmetni) B1-UNI
38 Prevajalstvo: slovenščina-nemščina (dvopredmetni) B1-UNI
39 Primerjalna književnost in literarna teorija (enopredmetni) B1-UNI
40 Primerjalna književnost in literarna teorija (dvopredmetni) B1-UNI
41 Primerjalno jezikoslovje (dvopredmetni) B1-UNI
42 Primerjalno slovansko jezikoslovje (dvopredmetni) B1-UNI
43 Psihologija (enopredmetni) B1-UNI
44 Rusistika (dvopredmetni) B1-UNI
45 Slovakistika (dvopredmetni) B1-UNI
46 Slovenistika (enopredmetni) B1-UNI
47 Slovenistika (dvopredmetni) B1-UNI
48 Sociologija (dvopredmetni) B1-UNI
49 Sociologija kulture (enopredmetni) B1-UNI
50 Splošno jezikoslovje (dvopredmetni) B1-UNI
51 Španski jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
52 Teološki študiji (Ljubljana) - UL FF (dvopredmetni) B1-UNI
53 Umetnostna zgodovina (enopredmetni) B1-UNI
54 Umetnostna zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI
55 Zgodovina (enopredmetni) B1-UNI
56 Zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI
# Študijski program Stopnja Redni Izredni

Podiplomski študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Andragogika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
2 Andragogika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
3 Anglistika (enopredmetni) B2-MAG
4 Anglistika (dvopredmetni) B2-MAG
5 Anglistika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
6 Anglistika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
7 Antični in humanistični študiji (enopredmetni) B2-MAG
8 Arheologija (enopredmetni) B2-MAG
9 Azijske študije - Japonologija (enopredmetni) B2-MAG
10 Azijske študije - Japonologija (dvopredmetni) B2-MAG
11 Azijske študije - Sinologija (enopredmetni) B2-MAG
12 Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji (enopredmetni) B2-MAG
13 Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji (dvopredmetni) B2-MAG
14 Češki jezik in književnost (dvopredmetni) B2-MAG
15 Češki jezik in književnost (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
16 Digitalno jezikoslovje (enopredmetni) B2-MAG
17 Etnologija in kulturna antropologija (enopredmetni) B2-MAG
18 Etnologija in kulturna antropologija (dvopredmetni) B2-MAG
19 Filozofija (enopredmetni) B2-MAG
20 Filozofija (dvopredmetni) B2-MAG
21 Filozofija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
22 Francistika (dvopredmetni) B2-MAG
23 Francistika z romanistiko (enopredmetni) B2-MAG
24 Francoščina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
25 Geografija (enopredmetni) B2-MAG
26 Geografija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
27 Germanistika (enopredmetni) B2-MAG
28 Germanistika (dvopredmetni) B2-MAG
29 Germanistika - Nemščina (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
30 Germanistika - Nemščina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
31 Grški jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B2-MAG
32 Grški jezik, književnost in kultura (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
33 Hispanistika (enopredmetni) B2-MAG
34 Hispanistika (dvopredmetni) B2-MAG
35 Hispanistika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
36 Italijanistika - Italijanski jezik in književnost (dvopredmetni) B2-MAG
37 Italijanistika - Italijanščina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
38 Južnoslovanski študiji (dvopredmetni) B2-MAG
39 Južnoslovanski študiji (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
40 Kognitivna znanost (enopredmetni) B2-MAG
41 Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi (enopredmetni) B2-MAG
42 Latinski jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B2-MAG
43 Latinski jezik, književnost in kultura (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
44 Muzikologija (enopredmetni) B2-MAG
45 Muzikologija (dvopredmetni) B2-MAG
46 Muzikologija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
47 Pedagogika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
48 Pedagogika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
49 Polonistika (dvopredmetni) B2-MAG
50 Polonistika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
51 Prevajanje (enopredmetni) B2-MAG
52 Prevajanje (dvopredmetni) B2-MAG
53 Prevajanje – slovenščina-angleščina-francoščina - skupni program (enopredmetni) B2-MAG
54 Prevajanje – slovenščina-angleščina-nemščina - skupni program (enopredmetni) B2-MAG
55 Primerjalna književnost in literarna teorija (enopredmetni) B2-MAG
56 Primerjalna književnost in literarna teorija (dvopredmetni) B2-MAG
57 Primerjalna književnost in literarna teorija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
58 Primerjalno jezikoslovje (dvopredmetni) B2-MAG
59 Primerjalno slovansko jezikoslovje (dvopredmetni) B2-MAG
60 Psihologija (enopredmetni) B2-MAG
61 Rusistika (dvopredmetni) B2-MAG
62 Rusistika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
63 Slovakistika (dvopredmetni) B2-MAG
64 Slovakistika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
65 Slovenistika (enopredmetni) B2-MAG
66 Slovenistika (dvopredmetni) B2-MAG
67 Slovenistika (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
68 Slovenistika (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
69 Sociologija kulture (enopredmetni) B2-MAG
70 Sociologija kulture (dvopredmetni) B2-MAG
71 Sociologija (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
72 Splošno jezikoslovje (enopredmetni) B2-MAG
73 Splošno jezikoslovje (dvopredmetni) B2-MAG
74 Srednjeevropske študije (enopredmetni) B2-MAG
75 Tolmačenje (enopredmetni) B2-MAG
76 Umetnostna zgodovina (enopredmetni) B2-MAG
77 Umetnostna zgodovina (dvopredmetni) B2-MAG
78 Umetnostna zgodovina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
79 Zgodovina (enopredmetni) B2-MAG
80 Zgodovina (dvopredmetni) B2-MAG
81 Zgodovina (pedagoški) (enopredmetni) B2-MAG
82 Zgodovina (pedagoški) (dvopredmetni) B2-MAG
83 Humanistika in družboslovje (enopredmetni) B3-DR
84 Varstvo okolja (enopredmetni) B3-DR
# Študijski program Stopnja Redni Izredni
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • Stopnja B2-MAG označuje magistrski študijski program
  • Stopnja B3-DR označuje doktorski študijski program
  • © Študentski.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane