UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Antični in humanistični študiji B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomant antičnih in humanističnih študijev (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

S programom si študent pridobi temeljno pregledno znanje na področju antične politične in kulturne zgodovine, književnosti, filozofije, religije in mitologije, vsakdanjega življenja ter na drugih področjih antične materialne in duhovne kulture. Poseben poudarek velja latinskemu srednjemu veku in humanizmu ter recepciji grško-rimske kulture od renesanse do sodobnosti. Z izbiro smeri "latinska filologija" ali "grška filologija" se študent usmeri v temeljit študij enega od dveh klasičnih jezikov. Drugi je na ravni temeljnega znanja, ki zadošča za samostojno uporabo virov in priročnikov. Grška in rimska književnost in kultura sta v programu zastopani enakovredno.

Študent si tako pridobi široko klasično-humanistično izobrazbo, široko pregledno znanje na področju antične zgodovine, književnosti in kulture ter specifične filološke kompetence: obvladovanje enega od dveh klasičnih jezikov s sposobnostjo branja težavnih besedil v izvirniku ter razumevanje zgodovine jezika in njegovega vpliva na moderne jezike. Diplomant pozna metode filološke analize besedil in je posamezna literarna in strokovna dela sposoben razumeti in razlagati v zgodovinskem kontekstu. Sposoben je uporabljati primarno in sekundarno literaturo in strokovne priročnike. Ima temeljno znanje za samostojno delo na področju raziskovanja, literarnega prevajanja, v publicistiki, založništvu, arhivistiki in na drugih področjih, ki zahtevajo temeljito in natančno delo z besedilom, sodeluje pa lahko tudi pri delu na sorodnih področjih, kjer je znanje klasičnih jezikov nepogrešljivo: arheologija in muzeologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, jezikoslovje in literarne vede.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program ali
 • uspešno zaključen enakovreden študij v tujini.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

 • Grška filologija
 • Latinska filologija

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Antični in humanistični študiji (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 13 2 / Brez omejitve
2023/24 1 13 4 4 Brez omejitve
2023/24 2 10 3 / Brez omejitve
2022/23 1 13 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 13 1 / Brez omejitve
2021/22 1 12 12 3 Brez omejitve
2021/22 2 9 5 9 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 44
2020/21 1 12 2 1 Brez omejitve
2020/21 2 11 3 2 Brez omejitve
2019/20 1 12 3 2 Brez omejitve
2019/20 2 10 2 1 Brez omejitve
2018/19 1 12 3 3 Brez omejitve
2018/19 2 10 2 1 Brez omejitve
2017/18 1 12 1 2 Brez omejitve
2017/18 2 11 1 0 Brez omejitve
Prikaži starejše

Antični in humanistični študiji (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 4 0 / Brez omejitve
2023/24 1 4 1 1 Brez omejitve
2023/24 2 4 0 / Brez omejitve
2022/23 1 4 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 4 1 / Brez omejitve
2021/22 1 3 / / Brez omejitve
2021/22 2 3 0 0 Brez omejitve
2020/21 1 3 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 3 0 0 Brez omejitve
2019/20 1 3 1 0 Brez omejitve
2019/20 2 3 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 3 1 1 Brez omejitve
2018/19 2 3 0 0 Brez omejitve
2017/18 1 3 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 3 0 0 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane