UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Arheologija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani arheolog (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomanti pridobijo mednarodno primerljiva temeljna znanja s področja arheologije. Ta jim omogočajo prepoznavanje arheoloških virov, njihovo osnovno funkcionalno, časovno, prostorsko in kulturno ovrednotenje ter kritično uporabo strokovne in znanstvene arheološke literature. Z osvojenim znanjem je diplomant prvostopenjskega študijskega programa Arheologija usposobljen za opravljanje strokovno tehničnih nalog v muzejih in na zavodih za varstvo kulturne dediščine pa tudi v drugih kulturnih ustanovah in javnih službah, medijih ter gospodarskih družbah na področju kulture, dediščine, turizma in prostorskega planiranja. Osnovno poznavanje in obvladovanje metod in tehnik arheološkega terenskega, poterenskega in laboratorijskega dela ter dokumentacijskih postopkov mu omogoča, da uspešno sodeluje kot tehnični sodelavec pri terenskih in poterenskih arheoloških raziskavah ter v projektih evidentiranja, varovanja, vrednotenja, predstavljanja in promocije (arheološke) kulturne dediščine.

Prvostopenjski študijski program Arheologija študente in študentke pripravlja na nadaljevanje študija arheologije na drugi stopnji. Posebej smiselno se povezuje z drugostopenjskim magistrskim študijskim programom Arheologija na Filozofski fakulteti UL, saj sta zasnovana tako, da skupaj ponujata zaokroženo in celovito izobraževanje strokovnjakov arheologov, kar najbolje usposobljenih za delo v arheoloških institucijah. Ker gre za edini študij arheologije v Sloveniji, lahko rečemo, da gre za študijski program nacionalnega pomena, ki skrbi za kvalitetno izobrazbo vseh temeljnih arheoloških strokovnih profilov in razvoj vseh ključnih disciplinarnih področij. Posebnega pomena je usposabljanje za izvajanje primarnih, terenskih in drugih, raziskav, ki poteka v obliki terenskega in projektnega pouka v sklopu različnih učnih enot in je integrirano v dejanske raziskave arheoloških najdišč, podatkov in gradiva.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Arheologija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 36 17 / Brez omejitve
2023/24 1 36 24 29 Brez omejitve
2023/24 2 14 9 / Brez omejitve
2022/23 1 36 20 22 Brez omejitve
2022/23 2 17 9 / Brez omejitve
2021/22 1 35 74 27 Brez omejitve
2021/22 2 6 12 6 Omejitev, minimum je 67,5
2020/21 1 35 19 20 Brez omejitve
2020/21 2 21 12 13 Brez omejitve
2019/20 1 35 16 18 Brez omejitve
2019/20 2 21 11 9 Brez omejitve
2018/19 1 35 25 23 Brez omejitve
2018/19 2 15 14 15 Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo je 66,25
2017/18 1 35 18 20 Brez omejitve
2017/18 2 20 12 13 Brez omejitve
Prikaži starejše

Arheologija (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 1 / Brez omejitve
2023/24 1 5 2 2 Brez omejitve
2023/24 2 3 0 / Brez omejitve
2022/23 1 6 0 0 Brez omejitve
2022/23 2 6 0 / Brez omejitve
2021/22 1 5 1 / Brez omejitve
2021/22 2 5 0 1 Brez omejitve
2020/21 1 5 0 0 Brez omejitve
2020/21 2 5 1 1 Brez omejitve
2019/20 1 5 0 0 Brez omejitve
2019/20 2 5 0 0 Brez omejitve
2018/19 1 5 0 0 Brez omejitve
2018/19 2 5 1 1 Brez omejitve
2017/18 1 5 0 0 Brez omejitve
2017/18 2 5 1 1 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane