UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Azijske študije - Japonologija B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI in IZREDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani japonist (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj programa je nuditi študentom trdne osnove aktivnega in pasivnega, tako pisnega kot ustnega komuniciranja v japonskem jeziku in splošno poznavanje kulturoloških vsebin povezanih z Japonsko. Pridobljeno znanje jim bo omogočilo neposreden dostop do relevantnih informacij v zvezi z Japonsko.

Med pridobljenimi znanji in sposobnostmi velja omeniti predvsem: poznavanje temeljnih značilnosti japonskega jezika na vseh ravneh in temeljnih načel rabe japonskega jezika v različnih družbenih kontekstih; zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v japonskem jeziku o nezahtevnih vsebinah; poznavanje temeljnih zgodovinskih in družbenih determinant, ki sooblikujejo današnjo japonsko družbo; odprtost v stikih z drugimi kulturami; kritično razumevanje lastne kulture v kontekstu drugih kultur; zavedanje o omejenosti svojega znanja in sposobnost, da svoje znanje po potrebi tudi samostojno nadgrajujejo.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura in izpit iz enega od maturitetnih predmetov - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Za izredni študij, posamezni letnik: 3.000€

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Azijske študije - Japonologija (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 16 14 / Brez omejitve
2023/24 1 16 20 16 Omejitev, minimum je 68
2022/23 1 16 18 16 Omejitev, minimum je 70
2021/22 1 15 56 15 Omejitev, minimum je 77
2020/21 1 15 29 15 Omejitev, minimum je 69
2019/20 1 15 22 15 Omejitev, minimum je 68,5
2018/19 1 15 27 15 Omejitev, minimum je 64,5
2017/18 1 15 25 15 Omejitev, minimum je 64,5
2016/17 1 15 33 15 Omejitev, minimum je 69
2015/16 1 15 37 15 Omejitev, minimum je 66
2014/15 1 15 32 15 Omejitev, minimum je 63
2013/14 1 20 30 20 Omejitev, minimum je 60
2012/13 1 20 24 20 Omejitev, minimum je 60
2011/12 1 30 36 29 Omejitev
2011/12 2 5 21 6 Omejitev, minimum je 60
Prikaži starejše

Azijske študije - Japonologija (B1-UNI, izredni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 5 0 / Brez omejitve
2023/24 1 2 2 2 Brez omejitve
2022/23 1 1 1 1 Brez omejitve
2021/22 1 5 3 1 Brez omejitve
2021/22 2 4 9 4 Omejitev, minimum je 72
2020/21 1 5 1 3 Brez omejitve
2020/21 2 3 3 3 Brez omejitve, zapolnjen s 1. željo
2019/20 1 5 1 1 Brez omejitve
2019/20 2 4 5 4 Omejitev, minimum je 51
2018/19 1 5 1 2 Brez omejitve
2018/19 2 3 8 3 Omejitev, minimum je 63
2017/18 1 5 0 2 Brez omejitve
2017/18 2 4 3 2 Brez omejitve
2016/17 1 5 2 3 Brez omejitve
2016/17 2 3 5 3 Omejitev, minimum je 57
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane