UL Filozofska fakulteta Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Bibliotekarstvo in informatika B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani bibliotekar in informatik (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika je usposobiti strokovnjaka za delo na področju organiziranja znanja, ki vključuje produkcijo, distribucijo, hrambo in posredovanje vseh vrst informacij. Študij ponuja tri smeri: bibliotekarstvo, informacijsa znanost in knjigarstvo.
Program daje osnove tudi za nadaljevanje študija na magistrski in/ali specialistični stopnji ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje, saj kandidati pridobijo znanja in spretnosti za obvladanje sveta informacij.

Diplomanti smeri bibliotekarstvo so seznanjeni z nastankom in razvojem bibliotekarstva kot znanosti in dejavnosti, usposobljeni za opravljanje del pri nabavi, obdelavi, urejanju in posredovanju knjižničnega gradiva in informacij ter za komuniciranje z uporabniki za posredovanje knjižničnega gradiva in informacij iz njega ter o njem.

Diplomanti smeri informacijska znanost so seznanjeni z nastankom in razvojem informacijske znanosti, poznajo področja informacijske znanosti in povezave z drugimi vedami, razumevajo osnovna načela organizacije znanja, poznavajo informacijski cikel in so usposobljeni za uporabo informacijske tehnologije za upravljanje z informacijami.

Diplomanti smeri knjigarstvo razumejo organizacijo in naravo dela v založniško-medijskih hišah v družbenem in zgodovinskem kontekstu, razumevajo uredniške, trženjske, oblikovalske in proizvodne funkcije založniškega procesa ter znajo oblikovati in urejati informacije za objavo.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

 • Bibliotekarstvo
 • Informacijska znanost
 • Knjigarstvo

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Bibliotekarstvo in informatika (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2024/25 1 25 8 / Brez omejitve
2023/24 1 28 9 8 Brez omejitve
2023/24 2 20 7 / Brez omejitve
2022/23 1 27 23 20 Brez omejitve
2022/23 2 6 7 / Omejitev
2021/22 1 40 38 12 Brez omejitve
2021/22 2 28 8 9 Brez omejitve
2020/21 1 40 9 9 Brez omejitve
2020/21 2 32 5 6 Brez omejitve
2019/20 1 40 11 12 Brez omejitve
2019/20 2 29 7 6 Brez omejitve
2018/19 1 40 21 19 Brez omejitve
2018/19 2 23 9 7 Brez omejitve
2017/18 1 40 17 13 Brez omejitve
2017/18 2 28 11 8 Brez omejitve
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Viri in uporabne povezave:

 • © Študentski.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane